Nye udendørs bænke og p-pladser til motorcykler ved Navitas

I området omkring NAVITAS er der etableret 9 langbænke, og ved hovedindgangen er der nu kommet parkering for motorcykler.

23.08.2017 | Vibeke Korsholm Hansen

Terrassen ved kantinen på Navitas er blevet møbleret med 6 stk. langbænke, som Facility har fået lavet af overskydende materiale fra spunsen omkring NAVITAS samt nogle af de bjælker, som blev fjernet i forbindelse med, at der blev etableret ekstra cykelparkering ved hovedindgangen sidste efterår.
Langbænkene er placeret således, at der stadig er den lovmæssige flugtvej fra kantineområdet og ud af bygningen, og er designet så det ikke er muligt med håndkraft at flytte disse fra deres placering.
I området omkring NAVITAS er der yderligere etableret 3 stk. langbænke af samme type som ved kantinen.

Ved hovedindgangen, hvor der er handicapparkering, er der blevet etableret parkering til motorcykler. Området til motorcykler er blevet afgrænset af bjælker, der er blevet skåret skråt for at visualisere de spidse vinkler, som kendetegner NAVITAS.

Der vil desuden i den kommende tid blive etableret nogle ekstra parkeringspladser ved varegården, for at der er plads til håndværkere samt af- og pålæsning af varer til de forskellige ejerkredse. Tilladelse til parkering på disse vil stadig skulle foretages på Facility-kontoret, men der arbejdes på en løsning, hvor det også vil være muligt at få parkeringstilladelse igennem de enkelte ejerkredse i lighed med parkeringen på vores private parkering på niveau -02.

Vi håber på godt vejr i den kommende tid, så vi kan få glæde af de nye langbænke og den resterende møblering i området omkring NAVITAS, og at historien med, at det er designet og bygget af overskydende materialer, bliver en del af fortællingen omkring den nye møblering.

Medarbejdere