Kort film giver vigtig introduktion til beredskabet på AU

Ny film gennemgår de vigtigste elementer i Aarhus Universitets beredskab, som man som ansat og studerende skal kende, så vi bedst muligt hjælper hinanden i tilfælde af alvorlige hændelser. Herunder hvordan man alarmerer, evakuerer og holder sig orienteret i en krisesituation.

01.07.2019 | Vibeke Korsholm Hansen

Illustration, der viser de tre hovedpunkter ved en krisesituation: 1. Stands eller begræns ulykken, 2. alarmér, 3. Evakuér.

Illustration: Allan Buch

Generel beredskabsprocedure på AU
AU’s hjemmeside om beredskab findes filmen i en dansk og en engelsk udgave, som orienterer om, hvordan man skal forholde sig i en krisesituation.

Beredskabsprocedure på Navitas
På Navitas er der talevarsling i bygningen. Det betyder, at der ikke er behov for, at en person ifører sig en gul vest og påtager sig rollen som evakueringsleder, sådan som filmen fortæller om. I stedet skal alle medarbejdere og studerende altid følge instrukserne i talevarslingen, som kan høres i hele bygningen.
Man kan også på forhånd orientere sig om procedure ved brand, truende adfærd, personskade samt evakuering af handicappede og dårligt gående på beredskabsplanen for bygningen. Beredskabsplanen hænger ved alle trappeskakter og kan desuden findes her.

Medarbejdere
89974 / i31