Kandidater til priser i 2017

Der er nu mulighed for at indstille kandidater til følgende priser: Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris, AU Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris, AU Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris og Dronning Margrethe den II’s rejselegat til studerende ved AU.

29.11.2016 | Vibeke Korsholm Hansen

Med frist d. 11. januar 2017 indkaldes hermed forslag til kandidater til følgende AU-priser med uddeling i hhv. maj og september 2017:

  • Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris: to priser á 100.000 kr. uddeles d. 24/5/2017 (der kan indstilles kandidater til to kategorier, jf. indkaldelsen)
  • AU Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris: én pris på 100.000 kr. uddeles d. 15/9/2017
  • AU Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris: én pris på 100.000 kr. uddeles d. 15/9/2017
  • Dronning Margrethe den II’s rejselegat til studerende ved AU: fire legater á 25.000 kr. (ét til hvert fakultet) uddeles d. 15/9/2017. Kandidater til prisen skal være studerende på enten bachelor- eller kandidatniveau uden krav til studieretning.

Forslag skal indeholde en fagligt begrundet indstilling ledsaget af kort CV/publikationsliste (maks. 5 sider i alt). Indstillingerne skal sendes til Birgitte So-Young Ahn, bsa@au.dk. Dekanatet vil i løbet af januar foretage en endelig udvælgelse af kandidaterne.

Medarbejdere