Brand- og evakueringsøvelser på Katrinebjerg i uge 39

Der vil blive afholdt brand- og evakueringsøvelser på, Finlandsgade, Jens Baggesensvej og Hangøvej.

19.09.2018 | Heidi Søndergaard

Læs mere i evakueringsinstruksen:

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Medarbejderservice/beredskab/Beredskab_2016/evakueringsinstruks_030117.pdf

Yderligere information:

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/information-til-arbejdsmiljoeudvalg/#c2428589

Medarbejdere