Arbejdstilsynet kommer på besøg

Arbejdstilsynet har varslet et besøg på Navitas i perioden 22. juni - 22. dec. 2017. Kontakt din lokale LAMU-repræsentant, hvis du har spørgsmål.

01.06.2017 | Vibeke Korsholm Hansen

Relevante links i forbindelse med arbejdstilsynets besøg:

ASE LAMU hjemmeside
http://ase.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/

AU om arbejdsmiljø
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/

AU HR’s vejledning
Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

ST’s side med FAMU møder, AMO oversigt og de årlige arbejdsmiljø drøftelser
http://scitech.medarbejdere.au.dk/raad-og-naevn/fakultetsarbejdsmiljoeudvalg-famu/

ST’s side med bl.a. fakultetets psykiske APV-handlingsplan
http://scitech.medarbejdere.au.dk/arbejdsmiljoe/

AT’s hjemmeside. Risikobaseret tilsyn
http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-virksomhederne

 

 

Medarbejdere