Ændring af den normale åbningstid i helpdesken på Campus

Fra 2. januar 2018 ændres den faste åbningstid i helpdesk på Campus (Ny Munkegade, 1521-310). Ændringen vedrører både telefonisk og personlig betjening.

02.01.2018 | Vibeke Korsholm Hansen

Åbningstiderne vil fremover være:

Mandag til torsdag: 8.30 til 14.30
Fredag: 8.30-12.30

AV-akuttelefonen er åben til kl. 16 som normalt.

Ændringen sker for at omfordele ressourcerne i afdelingen, hvor de oplever et øget behov for hjælp i helpdesken før kl. 9. Derudover er antallet af sager på mails stigende, og de flytter derfor ressourcerne fra eftermiddagsvagten til løsning af de sager, som de får på mail, således at de også får mulighed for at yde en bedre service i sagsbehandlingen.
Skulle man komme med en akut hastesag uden for åbningstiden, så vil man dog ikke blive afvist.

Medarbejdere