Årsafslutning 2016 økonomi

I forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2016 skal du være opmærksom på en række frister i forhold til rejse- og udgiftsafregninger samt betaling af fakturaer.

14.12.2016 | Vibeke Korsholm Hansen

  • Onsdag den 4. januar: Sidste frist for leverandører for at sende fakturaer til AU. Bed meget gerne jeres leverandører om at fremsende ventede fakturaer til AU inden I – og de – går på juleferie. Kun fakturaer, der modtages i AU’s systemer senest onsdag den 4. januar kan garanteres med i regnskabet for 2016. Husk i den forbindelse, at hvis en omkostning skal med i regnskabet for 2016, så skal varen/tjenesteydelsen være leveret i 2016 og fakturaen dateret i 2016 (og som sagt modtaget i AU’s systemer senest 4. januar 2017).
  • Onsdag den 4. januar: Sidste frist for at oprette (og sende til kontrol) rejse-/udgiftsafregninger i AURUS, hvis afregningen skal med i regnskab 2016. Bemærk, at alle rejser foretaget i 2016, og varer købt og leveret i 2016 skal udgiftsføres i 2016 og kan altså ikke gemmes til 2017.
  • Onsdag den 4. januar: Sidste frist for at sende manuelle rejse- og udgiftsafregninger til den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller, hvis de skal med i regnskabet for 2016.
  • Onsdag den 11. januar: Sidste frist for rekvirenter for at varemodtage fakturaer i IndFak vedrørende 2016.
Medarbejdere