Medarbejdernyt 2019

Medarbejdernyt

Medarbejdernyt indeholder nyansættelser, fratrædelser og personaleændringer på Ingeniørhøjskolen. Siden opdateres løbende.

Siden er sidst opdateret den 24. januar 2020

Karl Brian Nielsen

Karl Brian Nielsen er ansat som amanuensis i perioden 10. december 2019 til 9. december 2020 under fagområdet Maskinkonstruktion ved udviklingsområdet Maskinteknik.

Karl Brian Nielsen er uddannet civilingeniør indenfor Mechanical Engineering fra Aalborg Universitet i 1991, og efterfølgende i 1997 en PhD ligeledes fra Aalborg Universitet.

Karl Brian kommer fra en professorstilling på Aalborg Universitet, og har arbejdet med Design og Produktion.

Jenny Jung Min Kim

Jenny Jung Min Kim er ansat som adjunkt den 1. december 2019 inden for fagområdet Software Engineering under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Jenny er uddannet B.Sc.ElectronicEngineering ved CheongJu University, Korea i 1998 og civilingeniør i computerteknologi ved Aarhus Universitet i 2015.

Jenny har mere end 20 års bred erhvervserfaring inden for software ved bl.a. Maxon Telecom (Korea og Danmark), LG Electronics (Korea) og Kamstrup (Danmark).

Michael Sørensen Loft

Michael Sørensen Loft overgår pr. 1. november 2019 til ansættelse som lektor.

Peter Melvad

Peter Melvad er ansat som amanuensis i perioden 1. december 2019 til 30. november 2020 under fagområdet Energi og systemdesign ved udviklingsområdet Maskinteknik.

Peter er uddannet diplomingeniør fra Aarhus Universitet i 2017 og har de seneste år været ansat ved Nilan.

Mikkel Melters Pedersen 

Mikkel Melters Pedersen er ansat som lektor den 1. december 2019 inden for fagområdet maskinkonstruktion under udviklingsområdet Maskinteknik.

Mikkel er uddannet civilingeniør i design af mekaniske systemer fra Aalborg Universitet i 2007 og i 2011 en Erhvervs-PhD ligeledes fra Aalborg Universitet/Højbjerg Maskinfabrik.

Mikkel har erhvervserfaring hhv. fra Højbjerg Maskinfabrik og Vestas Wind Systems. I 2014 blev Mikkel ansat som Postdoc ved Aalborg Universitet og senest fra 2016 som Postdoc/adjunkt ved Institut for Ingeniørvidenskab.

Erik Appel Jensen

Erik Appel Jensen er ansat som lektor med virkning fra 1. november 2019 under fagområdet Materialer ved udviklingsområdet Maskinteknik.

Erik Appel Jensen har siden 1. maj 2019 været ansat ved Ingeniørhøjskolen som specialkonsulent.

Claus Glavind

Claus Glavind fratræder sin stilling som uddannelsesleder/lektor med udgangen af september 2019 for at gå på efterløn.

Jeppe Østberg

Jeppe Østberg er ansat den 1. september 2019 som håndværker/tømrer ved området værkstedsdrift Navitas, hvor han primært skal løse håndværksmæssige opgaver i forhold til diplomingeniøruddannelserne i bygning.

Jeppe er uddannet tømrer i 1997 og har siden været ansat i byggebranchen, arbejdet med ejendomsservice og de seneste år været ansat ved Aarhus Tech.

Simon Møller Christensen

Simon Møller Christensen er fratrådt sin stilling som Orbit Lab Manager med udgangen af juli 2019. Vi ønsker tillykke med hans nye job hos Datalogisk Institut.

Troels Fedder Jensen

Troels Fedder Jensen fratræder sin stilling som uddannelsesleder/lektor med udgangen af august 2019. Vi ønsker tillykke med hans nye job hos Mjølner Informatics a/s.

Anders Klausholm Thiedemann

Adjunkt Anders Klausholm Thiedemann er bevilget orlov for perioden den 15. august 2019 til og med den 14. august 2020.

Jørgen Holm

Jørgen Holm er med virkning fra d. 1. juli 2019 overgået som ingeniørassistent fra ENG til ASE ved området Værkstedsdrift på Navitas.

Emma Bonde Stanek

Emma har fået forlænget sin ansættelse som sygevikar til den 30. september 2019.

Camille Tybjerg

Camille Tybjerg er ansat i en deltidsstilling som studievejleder fra 12. august 2019. Camille skal arbejde som studievejleder for Ingeniørhøjskolens uddannelser i Herning og som projektmedarbejder for Studiepraktik under dekanatet.

Camille har afsluttet sin kandidatuddannelse i religionsvidenskab i 2019, og har under sit studie været ansat som studenterstudievejleder i 5 år hos Vejledningscentret på AU og senest som AC-fuldmægtig i bacheloroptagelsen.

Signe Barnes

Signe Barnes er ansat som adjunkt den 1. august 2019 på halvtid inden for fagområdet Miljøteknik/Urban Water under udviklingsområdet Bygningsteknik.

Signe er uddannet civilingeniør fra DTU i 2007.

Signe har 9 års bred erhvervserfaring indenfor vandforsyning, afløbsteknik og klimatilpasning fra hhv. ORBICON og Roskilde Forsyning. Signe har de seneste 3 år været ansat ved iværksættervirksomheden SCALGO, der har udviklet et effektivt screeningsværktøj til at arbejde med vand på terræn.

Jeanette Møberg

Jeanette Møberg er ansat som amanuensis i perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 under fagområdet Materiale og Produktionsteknologi ved udviklingsområdet Maskinteknik.

Jeanette er uddannet cand.polyt i teknologibaseret forretningsudvikling fra Aarhus Universitet i 2012.

Jeanette har de seneste år været ansat som innovationskonsulent ved Innohow, hvor hun har bl.a. har undervist ingeniørstuderende på AU i innovationsprocesser og entreprenørskab.

Mads Dyrmann 

Mads Dyrmann er ansat som adjunkt den 1. august 2019 inden for fagområdet signalbehandling under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Mads har en kandidatgrad i Teknisk IT fra Aarhus Universitet i 2014 og efterfølgende i 2017 en PhD i robotteknologi fra Syddansk Universitet.

Mads har en del undervisningserfaring og har siden 2017 været ansat som PostDoc ved Institut for Ingeniørvidenskab.

Flemming Bjerge Frederiksen

Flemming Bjerge Frederiksen er ansat som lektor den 16. august 2019 inden for fagområdet signalbehandling under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Flemming er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet i 1981.

Flemming blev i 1981 ansat ved Aalborg Universitet - herunder som universitetslektor fra 1988. Undervisningsmæssigt har han gennem årene især varetaget grundlæggende undervisning inden for matematik samt bred undervisning i digital signalanalyse og behandling. I de seneste 10 år har han hovedsageligt været kursusholder og projektvejleder på 3. – 5. semester af bachelor- og diplomingeniøruddannelsen inden for elektronik og IT.

Lasse Østerlund Gram 

Lasse Østerlund Gram er ansat som lektor den 1. august 2019 inden for fagområdet matematik under udviklingsområdet adgangskursus

Lasse afsluttede sin uddannelse som cand.scient.oecon ved Aarhus Universitet i 2007.

Lasse har de seneste 14 år undervist i matematik på gymnasialt niveau med erfaring fra både hhx, stx og hf.  Lasse kommer fra en stilling som lektor ved Mercantec.

Christina Sylvest Jensen

Christina Sylvest Jensen er ansat som adjunkt den 1. august 2019 inden for fagområdet Infrastruktur under udviklingsområdet Bygningsteknik.

Christina er uddannet diplomingeniør ved Syddansk Universitet i 2008.

Christina har 11 års bred erhvervserfaring inden for anlægsområdet, herunder projektering, projekt- og byggeledelse ved hhv. Vejdirektoratet, Rambøll og Cowi.  Christina har endvidere lidt undervisningserfaring fra AAU Esbjerg.

Lars Louring Nielsen

Lars Louring Nielsen er ansat som AC fuldmægtig i et barselsvikariat i perioden 1. juni 2019 – 30. april 2020.  Lars skal varetage arbejdet omkring studenterrettet innovation og entreprenørskab ved Ingeniørhøjskolen.

Lars er uddannet cand.mag. i læring og forandringsprocesser fra Aalborg Universitet i 2010. Lars har senest været tilknyttet Start Factory, NSI, hvor han var ansvarlig for iværksætterpraktikken.

Louise Ørum Olesen

Louise Ørum Olesen har fået forlænget sin ansættelse som adjunktvikar ved udviklingsområdet kemi og bioteknologi for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020.

Lars Jeff Brandt

Lars Jeff Brandt er ansat som adjunkt fra den 1. juni 2019 inden for fagområdet maskinkonstruktion under udviklingsområdet Maskinteknik.

Lars er uddannet maskiningeniør i 1999 fra Ingeniørhøjskolen i Århus og har 19 års erhvervs-/ingeniørerfaring. Heraf 16 år ved Vestas Wind Systems i hhv. Lem, Videbæk og Varde og de seneste år ved Siemens Gamesa RE.

Lars har arbejdet med design og konstruktion af hjælpeværktøjer til vindmølleindustrien, ligesom han har været med i udviklingsfasen af nye mølletyper.

Emma Bonde Stanek

Emma har fået forlænget sin ansættelse som sygevikar til den 12. juli 2019.

Erik Appel Jensen

Erik Appel Jensen er ansat som specialkonsulent i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020 under fagområdet Materialer ved udviklingsområdet Maskinteknik.

Arbejdsopgaven bliver udvikling af laboratoriefaciliteter indenfor det maskintekniske område i Herning.

Erik er uddannet fra Aalborg Universitet hhv. civilingeniør i 1995 og Ph.D. i 1998. Erik har efterfølgende været ansat ved Aalborg Universitet, senest som lektor fra 2002.

Martin M. Knudsen 

Martin er ansat som adjunkt fra den 1. juni 2019 under udviklingsområdet Kemi- og bioteknologi.

Martin er uddannet cand.scient. fra Aarhus Universitet i 2007 efterfulgt af en PhD i organisk kemi fra Aarhus Universitet og Duke University i 2009.

Martin har 10 års erfaring som procesingeniør fra det private erhvervsliv hos Novo Nordisk, Lundbeck og Palsgaard, hvor han har arbejdet med organisk-, medicinal- og proceskemi samt procesoptimering og projektledelse. Martin har endvidere undervisningserfaring.

Anton Flensted Grünberger

Anton Flensted Grünberger fratræder sin stilling med virkning fra d. 1. maj 2019.

Brian Vestergaard Danielsen

Brian Vestergaard Danielsen er ansat som softwareingeniør/AC-medarbejder i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2021 ved udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi under fagområdet Software Engineering.

Brian er uddannet civilingeniør fra Aarhus Universitet i 2012 og har siden arbejdet med web- og mobiludvikling. Senest ved Spiir A/S & Nordic API Gateway.

Per Lyngs Hansen

Per Lyngs Hansen er ansat som lektor den 15. marts 2019 inden for fagområdet energiteknik under udviklingsområdet Maskinteknik.

Per er uddannet Civilingeniør i kemi fra DTU i 1993 og PhD  indenfor kemi i 1997.

Per har været ansat ved Syddansk Universitet i 15 år som forsker og underviser med nær tilknytning til forskningsgruppen MEMPHYS og med en række aktiviteter inden for biologisk inspirerede materialer, termisk fysik og fluid mekanik samt gastrofysik og fødevareteknologi.

Per har i flere år arbejdet i udlandet, senest i 2017 i samarbejde med Bermondsey Distillery i London.

Mikkel Frydenlev Langberg

Mikkel Frydenlev Langberg er midlertidig ansat i perioden 1.  marts - 31. august som akademisk uddannet medarbejder under fagområdet konstruktion og geoteknik under udviklingsområdet Bygningsteknik.

Christian Ingemann Brahe

Christian er fastansat med virkning fra 15. februar 2019 som akademisk uddannet medarbejder på kvote 0,50 ved udviklingsområdet Maskinteknik, hvor han bliver tilknyttet Engineering Holodeck.

Christian Saman Vithana Sørensen

Christian er fastansat med virkning fra 15. februar 2019 som akademisk uddannet medarbejder på kvote 0,50 ved udviklingsområdet Maskinteknik, hvor han bliver tilknyttet Engineering Holodeck.

 

Jeppe Jentzsch Seeberg

Jeppe Jentzsch Seeberg er ansat den 1. februar 2019 som håndværker/maskinarbejder ved området værkstedsdrift, hvor han primært skal løse håndværksmæssige opgaver i forhold til diplomingeniøruddannelserne maskinteknik og bygning.

Jeppe er uddannet maskinarbejder i 1998 og har de seneste 12 år været selvstændig og drevet en lille maskinværksted på Djursland.

Jesper Grunnet Sandager

Jesper Grunnet Sandager er ansat som lektorvikar på adgangskursus i perioden 1. januar til 30. juni 2019.

Annette Beedholm Rasmussen

Annette Beedholm Rasmussen overgår pr. 1. februar 2019 til ansættelse som lektor.

Jens Poulsen

Jens Poulsen er ansat som lektorvikar på adgangskursus i perioden 15. januar 2019 til 14. januar 2020.

Tine Yding Wolff

Tine Yding Wolff fratræder sin stilling med virkning fra 1. marts 2019.

Poul Kring Jacobsen

Poul Kring Jacobsen fratræder sin stilling med virkning fra 1. marts 2019 for at gå på pension.

Torben Gregersen

Torben Gregersen fratræder sin stilling med virkning fra 1. februar 2019 for at gå på pension.

Dog vil vi fortsat møde Torben på gangene, da han bliver tilknyttet som timelærer.

Emma Bonde Stanek

Emma Bonde Stanek er ansat som sygevikar/TAP i sekretariatet i Finlandsgade midlertidigt for perioden 15. januar – 12. april 2019.

Mia Louise Justesen

Mia Louise Justesen er ansat som programleder for studenterrettet innovation og entreprenørskab ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.
Mia skal varetage den daglige drift samt udvikling af Ingeniørhøjskolens studenteriværksættermiljøer og tilknyttede Start up Factory-aktiviteter i Navitas og Finlandsgade, herunder i samarbejde med interne og eksterne fagpersoner at sikre gennemførsel af aktiviteterne.
Stillingen er midlertidig for perioden 14. januar 2019 til 13. januar 2021.
Mia Louise Justesen er cand.merc. i Innovation og Entreprenørskab fra Aalborg Universitet i 2009.  Hun har siden bl.a. været ansat som udviklingskonsulent i 5 år ved Studentervæksthus Aarhus samt senest som underviser ved College 360 i Silkeborg.

Martin Heide Jørgensen

Martin Heide Jørgensen er med virkning fra 1. januar 2019 ansat som ingeniørdocent under udviklingsområdet Maskinteknik. Martins hovedopgave bliver at udvikle Ingeniørhøjskolens uddannelses-, undervisnings- og udviklingsaktiviteter på det maskinteknisk fagområde inden for materiale- og produktionsteknologi, hvor digitalisering og I4.0 vil udgøre centrale elementer. Der vil være et særligt fokus på udvikling og konsolidering af nyt uddannelsestilbud samt faglige specialer på Ingeniørhøjskolen i Herning. Med Martins netværksskabende kompetencer vil han blive en central person, der skal varetage en koordinerende rolle i den nyetablerede faglige gruppe, der skal etablere uddannelsen til diplomingeniør i Maskinteknik og det regionale netværk mellem uddannelsen og produktionsvirksomheder.

Martin Heide Jørgensen har en ph.d. fra Aalborg Universitet i 1992, hvor hans afhandling bar titlen Cyclic fatique of ceramic material.

Martin har lang erfaring indenfor det maskintekniske område, både på undervisning men også på forskningsdelen. Han har 25 års ledelseserfaring fra statslige enheder og her kan bl.a. nævnes 12 år som forskningsleder ved Danmarks Jordbrugsforskning og 7 år som Institutleder ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet og 5 år ved Ingeniørhøjskolen. Martin har de seneste år arbejdet integreret med digitalisering og I4.0, herunder specielt i relation til de små og mellemstore virksomheder.

Morten Krog Larsen

Morten Krog Larsen er ansat som adjunkt den 1. januar 2019 under udviklingsområdet Kemi- og bioteknologi.

Morten Krog Larsen er uddannet Molekylærbiolog fra Aarhus Universitet i 1999. Han har efterfølgende taget en PhD på SDU indenfor fedt metabolisme. Efter fire år som post. doc. ved hhv. Umeaa og kortvarigt ved AU blev han ansat ved Dupont hvor han i løbet af 10 år beskæftigede sig med bl.a. fermentering og enzymproduktion i laboratorie- og pilotskala, IPR og ledelse. De sidste to år har Morten stiftet og drevet privat konsulentvirksomhed.

Uffe Jakobsen

Uffe Jakobsen er ansat som adjunkt den 1. januar 2019 inden for fagområdet Effekt Elektronik under udviklingsområdet Elektrisk Energiteknologi.

Han har en kandidat og efterfølgende PhD ved Aalborg Universitet indenfor Elektrisk Energiteknologi, 5 års erhvervserfaring fra T. Smedegaard, hvor han har arbejdet med forskning og udvikling indenfor elektronik, motorstyring, motordesign, softwareudvikling, og pumpekontrol – opfandt, designede software arkitektur for Magneta/Calio pumper, inklusive tool chain til pumpe test, og automatisk kode generering af matematisk pumpe kontrol.

Uffe kommer fra en stilling ved Eltwin med ansvar for elektronik design (analog og power), embedded motor kontrol (OEM), analogt beregningsprint og inverter design.

Rasmus Rune Pedersen

Rasmus Rune Pedersen er ansat som adjunkt den 1. januar 2019 på deltid inden for fagområdet konstruktioner under udviklingsområdet bygningsteknik. Rasmus er uddannet civilingeniør fra Aarhus Universitet i 2016. 
Rasmus har de seneste 3 år været ansat ved Bascon/COWI, hvor Rasmus også fortsat vil være ansat på deltid.
Rasmus har siden 2016 været tilknyttet Ingeniørhøjskolen som timelærer.

Jesper Westergaard Kristensen

Jesper Westergaard Kristensen er ansat den 1. januar 2019 som tekniker ved udviklingsområdet Kemi og bioteknologi. Jesper er uddannet Mejerist i 2006 ved Rødkærsbro-/Hobro mejeri og i 2008 procesteknolog med speciale i procesteknik.  
Jesper har endvidere i 2017 taget en diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi ved Syddansk Universitet.

Jesper kommer fra en stilling ved Arlafoods ingredients.