Medarbejdernyt 2020

Medarbejdernyt

Medarbejdernyt indeholder nyansættelser, fratrædelser og personaleændringer på Ingeniørhøjskolen. Siden opdateres løbende.

Siden er sidst opdateret den 04. august 2020

Finn Jensen

Finn Jensen er overgået pr. 1. september 2020 til ansættelse som Lektor.

Rune Arbjerg Heick

Rune Arbjerg Heick er ansat som akademisk medarbejder fra 1. oktober 2020 ved udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi under enheden Emerging Technologies.

Rune er uddannet civilingeniør i computerteknologi fra Aarhus Universitet i 2016 og har efterfølgende været ansat ved Ohmatex som udvikler.

Martin Ansbjerg Kjær

Martin Ansbjerg Kjær overgår pr. 1. august 2020 til ansættelse som Lektor.

Bo Spange Sørensen

Bo Spange Sørensen overgår pr. 1. august 2020 til ansættelse som Lektor.

Jeanette Møberg

Jeanette Møberg har fået forlænget sin ansættelse som amanuensis til 31. juli 2021 under fagområdet Materiale- og Produktionsteknologi ved udviklingsområdet Maskinteknik.

Søren Brun Jensen

Søren Brun Jensen er midlertidig ansat i perioden 15. juli 2020 - 28. februar 2021 som håndværker/elektronikfagtekniker ved området Værkstedsdrift Finlandsgade samt i Herning. Søren har i juli 2020 bestået sin svendeprøve og uddannelse som elektronikfagtekniker ved Ingeniørhøjskolen.

Henrik Bitsch Kirk

Henrik Bitsch Kirk overgår pr. 1. juli til ansættelse som Lektor.

Sisse Brøndum Berg

Sisse Brøndum Berg er ansat som adjunkt den 1. juli 2020 inden for fagområdet kemiteknologi under udviklingsområdet Kemi og bioteknologi.
Sisse er uddannet civilingeniør fra Aarhus Universitet i 2016, hvorefter hun har været ansat som kemiingeniør ved LiqTech Systems, Hobro.

Jesper Høgh Stengaard Hansen


Jesper Høgh Stengaard Hansen er ansat som adjunkt den 1. juni 2020 inden for fagområdet Elektrisk Energiteknologi Herning, under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Jesper er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet i 1999.

Jesper har 20 års erhvervserfaring, hvor han primært har arbejdet med vedvarende energiproduktion og med proceskontrol af industrianlæg, samt deltaget i flere forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vindindustrien. Jesper kommer fra en stilling ved Envision Energy Denmark, Silkeborg.

Kasper Kristensen

Kasper Kristensen overgår pr. 1. maj 2020 til ansættelse som Lektor.

Brian Vestergaard Danielsen

Brian Vestergaard Danielsen er med virkning fra 1. april 2020 fastansat som akademisk medarbejder ved udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi under enheden Emerging Technologies.

Jens-Peter Adler Zeuthen

Jens-Peter Adler Zeuthen er ansat som adjunkt den 1. marts 2020 inden for fagområdet Elektrisk Energiteknologi under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Jens-Peter er uddannet diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i 2002.

Jens-Peter har det seneste år været ansat ved VIA University College i Horsens som underviser, men har forinden været ansat i det private, bl.a. som projektingeniør ved Eltronic i 14 år. Jens-Peter har ligeledes været tilknyttet Ingeniørhøjskolen som timelærer siden 2014.

Carl Aage Jakobsen

Carl Aage Jakobsen fratræder sin stilling som lektor for at gå på pension med virkning fra udgangen af februar 2020.

Jens Poulsen

Jens Poulsen har fået forlænget sin ansættelse som lektorvikar på adgangskursus i perioden fra 15. januar 2020 til 14. januar 2021.

Mikkel Odde

Mikkel Odde er midlertidig ansat i perioden 1. februar til 30. juni 2020 på 25 timer ugentligt, som akademisk uddannet medarbejder ved udviklingsområdet Kemi og Bioteknologi, hvor han skal arbejde på udviklingsprojekterne Anti-Corrosion, SDG workshop, Bug Amok, Økologisk Vegansk Emulgator og Biowaste2Gas.

Mikkel afsluttede sin diplomingeniøruddannelse i Bioteknologi ved ASE i januar 2020.

Jørgen Houe Pedersen

Jørgen Houe Pedersen er ansat som lektor den 15. januar 2020 indenfor fagområdet Elektrisk Energiteknologi under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Jørgen er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet i 1984.

Jørgen har i 18 år været ansat på Aalborg Universitet Campus Esbjerg som underviser/lektor herefter 5 år ved Secop GmbH (tidligere Danfoss Compressor) i Flensborg og senest Siemens Gamesa Renewable Energy i Brande.

Per Thorsen

Per Thorsen fratræder sin ansættelse som lektor for at gå på pension med virkning fra udgangen af januar 2020.

Signe Barnes

Signe Barnes fratræder sin ansættelse som adjunkt på deltid med virkning fra udgangen af januar 2020.

Simon Mølgaard Møller

Simon Mølgaard Møller er ansat som adjunkt den 1. januar 2020 inden for fagområdet Software og Systemdesign under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi, og er uddannet diplomingeniør fra Aarhus Universitet i 2014.

Simon har siden 2014 været ansat ved Grundfos, hvor han har arbejdet med konceptudvikling indenfor IoT.

Søren Møller Dath

Søren Møller Dath er ansat som Technical Lab Manager for ORBIT Lab./AC-medarbejder fra 1. januar 2020 ved udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Søren er uddannet civilingeniør i robotteknologi fra  Syddansk Universitet i 2014 og har efterfølgende været ansat ved KeyResearch og senest Aarhus Universitet, Geoscience.