Skriftlige eksamensopgaver

Procesbeskrivelse for udarbejdelse og kvalitetssikring af skriftlige eksamensopgaver

Fremgangsmåde

  1. Kursusansvarlig, der er opgavestiller, udfærdiger opgavesættet inclusive tekst og figurer. Kursusansvarlig udpeger sammen med uddannelsesleder og udviklingschef gransker blandt underviserne indenfor samme fagområde

  2. Opgavestiller sender opgavesættet til gransker med et fuldstændigt løsningsforslag, hvis sidstnævnte er hensigtsmæssigt. Bilag 1 vedhæftes (se nedenfor)

  3. Gransker løser eller validerer opgavesættet og validerer et eventuelt løsningsforslag og giver tilbagemelding til opgavestiller m.h.t. korrekthed, forståelighed og omfang.

  4. Opgavestiller reviderer opgavesættet i henhold til evt. ændringsforslag fra gransker 

  5. Opgavestiller sender opgaven til uddannelsesleder. Når denne har goddkendt opgavesættet sendes det til afdelingens sekretær

  6. Sekretær sender det færdigredigerede opgavesæt til censor for endelig godkendelse


Bilag 1: Udarbejdelse og kvalitetssikring af skriftlige eksamensopgaver

(afhængig af omfang af rettelser og kommentarter kan der forekomme flere gennemløb)

 
Opgavestiller:
 
 
Sender til:  
Frist:
 
 
 
 
 
Opgavestiller udfærdiger opgavesættet.
 
 
Opgavestiller sender opgavesættet med evt. et fuldstændigt løsningsforslag til gransker. 
 
 
NB! Uanset denne beskrevne kontrolprocedure har opgavestilleren det endelige ansvar for opgaven.
 
 
 


Gransker

 
 
4½ uger før eksamen
 
 
Gransker: (forslag fra opgavestiller)
 
 
 
Sender til:
 
 
 
Frist:
 
 
 
 
Gransker gennemregner opgaven eller gennemgår løsningsforslag, og giver (til opgavestiller) kommentarer til forståelighed og omfang.
 
 
 
 
Opgavestiller
 
 
 
 
 
 
3½ uger
 
før eksamen
 
 
Opgavestiller:
 
 
Sender til:  
Frist:
 
 
 
 
Opgavestiller korrigerer opgavesættet på baggrund af kommentarer fra gransker og foretager endeligt gennemsyn.
 
 


Uddannelses-leder

 
 
3 uger før eksamen
 
 
Uddannelsesleder:
 
 
Sender til:  
Frist:
 
 
 
 
Foretager overordnet gennemsyn
 


Sekretær

 
 
2½ uger før eksamen
 
 
Sekretær:
 
 
Sender til:  
Frist:
 
 
 
Kontrollerer opsætning
 
 
 
 
Censor
 
 
 
2 uger før eksamen
 
 
 
Censor:
 
 
 
Sender til:
 
 
 
Frist:
 
 
 
 
Endelig godkendelse
 
 
 
 
 
Sekretær
 
 
 
 
 
1 uge før eksamen
 
96133 / i31