Evaluering af kursusforløb

Ifølge AU’s kvalitetspolitik skal alle kurser evalueres, og til dette formål udvikles et fælles elektronisk evalueringssystem i Blackboard. En foreløbig version af evalueringssystemet er taget i brug, og det fulde system forventes at være klar senest i sommeren 2017.

I udviklingsperioden vil informationer om anvendelsen af evalueringssystemet på Ingeniørhøjskolen blive givet afdelingsvis i forbindelse med de enkelte evalueringsperioder.

Informationer om anvendelsen af det fulde evalueringssystem på Ingeniørhøjskolen vil blive formuleret og formidlet når evalueringssystemet er færdigudviklet.

Tekniske informationer og andre informationer om evalueringssystemet kan findes på hjemmesiden http://scitech.medarbejdere.au.dk/for-undervisere/kursusevaluering/

 

96129 / i31