Praktikkoordinator/-vejleder

Funktionsbeskrivelse for praktikkoordinator

Praktikkoordinator har følgende opgaver:

  • Vedligeholdelse af kontakt til praktiksteder/virksomheder.
  • Etablering af kontakt til nye praktiksteder, både aktivt og passivt.
  • Vedligeholdelse af liste over godkendte praktiksteder.
  • Udfærdiger for hvert semester en liste over de studerendes ansøgninger og kontraktindgåelse.
  • Afholdelse af informationsmøder for studerende.
  • Distribution af relevante oplysninger på hjemmeside/Blackboard.
  • Koordinering af vidensoverførsel fra tidligere til kommende praktikanter (fx i form af praktikkonferencer for 4. semester).
  • Individuel vejledning af studerende.
  • Individuel vejledning af virksomheders praktikansvarlige.
  • Fordeling af praktikvejledere.

AU-Studiers praktiksekretær indgår i ovennævnte opgaver.

 

96159 / i31