Kursusansvarlig underviser

Funktionsbeskrivelse kursusansvarlig underviser (gælder ikke projekt)

Den kursusansvarlige er den underviser, der i det aktuelle semester har hovedansvaret for, at et kursus didaktisk og fagligt gennemføres på en måde, der sikrer en optimal indlæring for de studerende. Den kursusansvarlige vil normalt selv gennemføre en væsentlig del af undervisningen. I god tid inden afholdelsen af undervisningen udpeges kursusansvarlige for de kurser, som forventes afholdt i det kommende semester.

Den kursusansvarlige har derfor ansvar for følgende aktiviteter:

  • I samarbejde med faggruppen at opdatere og udarbejde nye kursusbeskrivelser til godkendelse i studienævnet. Kursusbeskrivelser sendes til uddannelseslederen med deadlines i henhold til årshjul. ASE standard skabelon benyttes til nye kurser. Ved eksisterende kurser afleveres kopi af kursusbeskrivelsen fra kursuskataloget med markerede ændringer.
  • Foretage mindre justeringer, der ikke kræver godkendelse i studienævn, og sende disse til uddannelsesleder primo januar / august før studiestart.
  • Før semesterstart at udarbejde en plan for undervisningen med angivelse af emner med reference til læringsmålene.
  • Afholde evaluering og foretage tilbagemelding jf. evalueringsproceduren.
  • Afholde undervisningen.
  • Koordinere med eventuelle faglige studentervejledere, herunder godkende timesedler.
  • Koordinere med eventuelle hjælpelærere.
  • Ved skriftlig eksamen udarbejde eksamenssæt og reeksamenssæt.
  • Foreslå gransker til validering af eventuel skriftlig eksamensopgave.
  • Foreslå navne på mulige censorer.
96158 / i31