Kantinebestilling

Forplejning til møder og arrangementer

Som medarbejder ved Ingeniørhøjskolen kan du bestille forplejning til møder og arrangementer i henhold til AU's regler på området.

Navitas

Ved bestilling af forplejning til møder og arrangementer på Navitas bruges kantinerekvisitionen, som kan findes her.

Finlandsgade 22 og Hangøvej 2

Bestil på: www.studenterhusfonden.dk eller ret henvendelse til Ledelsessekretariatet.

Forplejning til eksamen

Alle undervisere/vejledere skal sørge for at bestille forplejning ved eksterne bedømmelser. Ved interne bedømmelser gives ingen forplejning.

Navitas

På dette link findes kantinerekvisitionen til eksamensforplejning. Kantinerekvisitionen udfyldes af underviser/vejleder og sendes som en vedhæftet fil til studieservice eller studiesekretæren, der sørger for at videregive bestillingen.

Morgen/formiddagsforplejningen: Kan afhentes fra kl. 8.00 i Navitas-kantinen. Brugt service afleveres i kantinen.

Frokostforplejningen: Står klar fra kl. 12.00 i Navitas-kantinen.

Eftermiddagsforplejningen: Medbringes efter frokosten. Brugt service afleveres i kantinen.

Finlandsgade 22 

Morgen/formiddagsforplejning: Kan afhentes fra kl. 8.00 i kantineudsalget i Nygaardbygningen. Brugt service afleveres i lokale 307E (Edison)

Frokostforplejning: Står klar fra kl. 12.00 ved kantineudsalget i Nygaardbygningen. Der er reserveret et bord. Forplejning og service står klar på en vogn ved siden af.

Eftermiddagsforplejningen: Medbringes efter frokosten. Brugt service afleveres i lokale 307E (Edison)

 Hangøvej 2 og Jens Baggesensvej 51-53

Morgen/formiddagsforplejning: Kan afhentes fra kl. 8.00 i 014/frokoststuen på Jens Baggesensvej 51-53. Brugt service afleveres samme sted.

Frokostforplejning: Kan indtager fra kl. 12.00 i 014/frokoststuen på Jens Baggesensvej 51-53. Der er "reserveret" et bord.

Eftermiddagsforplejningen: Medbringes efter frokosten. Brugt service afleveres i frokoststuen på Jens Baggesensvej 51-53.

96105 / i31