Efter rejsen

Tjenstlig befordring

Notatet er behandlet og tiltrådt på møde i Ingeniørhøjskolens LSU den 29. oktober 2013 og revideret på mødet den 16. februar 2015.

Notatet er behandlet på møde i Ingeniørhøjskolens LSU den 21. oktober 2015.

Der skal benyttes en tro- og loveerklæring i forbindelse med enkeltstående kørsler til høj takst - for ASE er det ofte i forbindelse med praktikbesøg. Det er denne blanket der benyttes:

Rejseafregning for ansatte ved AU

AU-ansatte skal afregne rejser i AURUS - Aarhus Universitets Rejse- og UdgiftsafregningsSystem.

Udgiftsafregning for eksterne inden- og udenlandske gæster

Denne blanket skal bruges, hvis der udelukkende er tale om afregning af udgifter til indkøb af rejser. 

Rejseafregning for eksterne inden- og udenlandske gæster

Når der også skal afregnes for f.eks. timedagpenge og kørselsgodgørelse, anvendes blanketten, der ligger på AU Økonomis hjemmeside. Blanketten ligger under fanen Blanketter til rejse- og udgiftsafregning. Bemærk, at der skelnes mellem AU-ansatte og eksterne personer.


Kørselspenge til studerende

Hvis en studerende efter aftale med uddannelseslederen kan få kørselspenge i forbindelse med et projekt, sker afregning ved brug af denne blanket

98376 / i31