Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Navitas oplysninger

Navitas oplysninger

Til og fra Navitas

Adresse
Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
Bygningsnummer: 3210

Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk

Letbanen
Letbanen får stoppested ved Skolebakken.

Parkering af biler og cykler

Biler og motorcykler

Parkering for ansatte ved Ingeniørhøjskolen
Ansatte på Ingeniørhøjskolen, der ønsker p-tilladelse til parkering i den private del af parkeringskælderen (-02), bedes sende en mail til ASE sekretariatet (ase@au.dk) og oplyse køretøjets registreringsnummer. Der er først udstedt p-tilladelse, når sekretariatet har sendt en bekræftelse på, at bilen er blevet registreret hos Parkeringsservice. Det er muligt at få registreret op til to køretøjer pr. ansat. 
Du må kun benytte parkeringsbåsene markeret med ”ASE/ENG” til bilparkering. Parkering af motorcykler skal ske i båsene markeret med MC.
Bemærk også at du ikke er garanteret en plads i den private parkeringskælder, da alle pladser kan være optaget. Der henvises i dette tilfælde til betalingspladserne i det offentlige parkeringsanlæg på niveau -01.
Din parkeringstilladelse udløber, hvis/når din ansættelse hos Ingeniørhøjskolen ophører.

Parkering for gæster til Ingeniørhøjskolen
Får du som ansat ved Ingeniørhøjskolen gæster, som gerne vil benytte den private parkeringskælder, skal du sende en e-mail til ASE sekretariatet (ase@au.dk) med gæstens navn, bilens registreringsnummer og dato for besøget. Dette gælder dog ikke censorer, som skal parkere på de offentlige parkeringspladser.
Bemærk også her, at der først er udstedt p-tilladelse, når sekretariatet har sendt en bekræftelse på, at bilen er blevet registreret hos Parkeringsservice. Din gæst er heller ikke garanteret en plads i den private parkeringskælder, da alle pladser kan være optaget.  

Parkering for andre gæster på Navitas
Hvis du ikke har noget ærinde på Ingeniørhøjskolen men ønsker at benytte parkeringsmulighederne på Navitas, kan du benytte det offentlige parkeringsanlæg på niveau -01, hvor der er 450 betalingspladser til rådighed.

Cykler
Cykler skal enten parkeres i cykelstativerne foran hovedindgangen eller i cykelkælderen med nedkørsel ved hovedindgangen. Cykelkælderen er åben fra 06.30-17.00. Udenfor dette tidsrum skal du bruge adgangskort efterfulgt af pinkode og #.
Det er ikke tilladt at tage cykler med ind i bygningen. 

Adgang til bygningen

Åbningstid Navitas
Hovedindgangen er åben mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Herefter kan man kun komme ind med sit adgangskort. Ved hovedindgangen er kortlæseren placeret til venstre for svingdørene og giver adgang til bygningen via den venstre svingdør.
For at forlade bygningen skal man trykke på udtrykket på én af de to svingdøre.

Adgang til elevatorer
Skydedørene til dobbeltelevatorerne i parkeringskælderen på niveau -02 er automatisk åbne mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Udenfor dette tidspunkt skal man bruge adgangskort for at komme ind.
Den lille enkeltelevator, der også kører fra parkeringskælderen, er kun til brug for ansatte og kan kun bruges med adgangskort.
Vareelevatoren er forbeholdt rengøring og vareleverance, men ansatte kan også godt bruge den.

Adgang til de enkelte etager
Glasskydedørene på niveau 03 og 04 er åbne på hverdage kl. 07.00 til 16.00. På niveau 05 er glasdørene åbne mandag til torsdag kl. 07.30 til 16.00 og fredag kl. 07.30 til 15.00. Efter åbningstid skal man bruge adgangskort for at komme ind.

Adgang til cykelkælder
Cykelkælderen er åben hverdage fra 06.30-17.00. Udenfor dette tidsrum skal du bruge adgangskort.

Adgangskort og nøgler
Nye adgangskort samt nøgle til kontorer udleveres i ASE sekretariatet lokale 03.090. Har du allerede et adgangskort til Finlandsgade, kan dette også anvendes på Navitas. 

Mødelokaler og ASE biler

Biler
Ingeniørhøjskolen har fire biler, som bookes i Outlook.

Mødelokaler
Mødelokaler på Navitas bookes via Outlook. For at finde dem skal man søge på 3210.
Lokalerne låses op og låses igen ved at holde adgangskortet op foran kortlæseren. Dette gælder i tidsrummet 07.30-16.00. Efter klokken 16 kan du låse lokalet op med kort efterfulgt af pinkode og #.

Undervisningslokaler og grupperum

Undervisningslokaler
Bookes ved at sende en mail til lokalebooking@ase.au.dk. Lokaleskemaer kan ses på siden her.

Grupperum
Bookes i webroom booking på siden her.

Kantine og café

Kantinen kan benyttes af studerende, ansatte og lejere, blot man i frokostperioderne giver plads til dem, der ønsker at spise. Hjælp kantinepersonalet og fjern selv brugt service og sæt stolen på plads efter brug.

Ansatte kan også nyde deres mad i caféen i tidsrummet kl. 9.30 - 14.00.

Teknisk Boglade og AU Library

Teknisk Boglade
Stakbogladen har overtaget driften af Teknisk Boglade. Der vil nogle gange om året være pop-up udsalg af bøger på Navitas.


AU Library
Navitas betjenes af AU Library, Katrinebjerg.

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 9.00 - 15.30
Fredag: 9.00 - 15.00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Udenfor åbningstiden er der adgang for studerende og ansatte med nøglekort.

Navitas Fitness

Udstyret i fitness-lokalet består dels af nyindkøbte maskiner fra Team Hyldahl, samt af udstyr fra det gamle DSR/IHA fitnessrum på Dalgas Avenue. Team Hyldahl har også vejledt i forhold til indretningen af lokalet.

Medlemsskab
For at kunne bruge fitness-lokalet, skal man være medlem. Et medlemskab kan erhverves for 300 kr. for 6 måneder. Beløbet skal overføres til følgende bankkonto:  medlemskab

Registreringsnr.: 4387
Kontonr.: 1155 0754.

VIGTIGT: Skriv dit AUID-nummer i “tekst til modtager” i bankoverførslen. Du skal KUN skrive dit AUID-nummer og intet andet.

Hvis du indbetaler pengene inden den 20 i hver måned, får du adgang til fitness-rummet den første i den efterfølgende måned og 6 måneder frem. Fortrydelsesretten frafalder ved indbetaling.

Brug af udstyret
Der vil være vejledninger ved motionsenhederne og som udgangspunkt vil der ikke være nogen instruktion.
Der kan evt. på et senere tidspunkt indgås aftale med en instruktør. Dette vil ikke være dækket af det indbetalte gebyr.

Brugen af fitness-udstyret sker på eget ansvar. Derfor skal du selv have både ulykkes- og ansvarsforsikring, hvis du ønsker at være dækket i tilfælde af, at du kommer til skade eller forvolder andre skade, mens du benytter fitness-rummet.

Åbningstider
Fitness-rummet er tilgængeligt døgnet rundt. Lokalet er indrettet til ca. 30 personer, så på tidspunkter med spidsbelastning kan udstyret/rummet være fuldt optaget.

Yderligere informationer findes på Navitas Fitness facebook side:

facebook.com/NavitasFitnessrum

Kontakt
Vedrørende betaling og adgang: Morten Aaby, info@courant.dk 
Vedrørende vedligehold af lokalet: David Graadal, dgr@ase.au.dk

IT-service

IT helpdesk, Navitas
Inge Lehmanns Gade 10, bygning 3210, lok. 03.205, 8000 Aarhus C
Tlf. 8715 4010
aarhus.st.it@au.dk

Åbningstid for personlig henvendelse:
Mandag - fredag: 8.00 - 12.00

Åbningstid for telefonisk henvendelse:
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00 - 13.00


IT udstyr, udlån
Bærbare computere, projektorer, videokamera, klikkersæt og mobilt bredbånd kan lånes hos ASE sekretariatet i lokale 03.090.


Kvik-links

Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler
Der er et udvalg af kontorartikler i lokale 03.203, som medarbejdere kan benytte sig af.
Anmodninger om specifikke kontorartikler skal sendes til ase@au.dk

Post
Postrum:
Postrum for ASE ansatte findes i lokale 03.203. Der er kun adgang til lokalet for de ansatte. Studerende der ønsker at aflevere post til undervisere, henvises til Studieservice.

Forsendelser:
I postrummet findes en udbakke til intern post på AU og en udbakke til frankering af post. Bakkerne tømmes af Intern Post om formiddagen alle hverdage. Intern Post håndterer forsendelser via Post Danmark, også pakker. Større pakkeforsendelser adviseres pr. mail til intern-post@au.dk. I postrummet findes bobleplast og bølgepap til indpakning.

Adressat:
For at sikre korrekt postomdeling i Navitas-bygningen skal modtagne breve og pakker mærkes tydeligt med Aarhus Universitet  samt enhedsnavn og modtagernavn. Interne kuverter (brune hyttefade) udfyldes ligeledes altid med modtagerenhed og modtagernavn.

Pap
Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.
Pap smides i papcontaineren i gården ved vareindlevering bag ved Facility Management.

Værksteder og laboratorier

Alle ansatte har adgang til laboratorier og værksteder via adgangskortet, men man går kun ind i områderne, hvis man har et ærinde. Man giver ikke adgang for andre end sig selv. Respekter regler for området, herunder arbejdsmiljøregler. Aktiviteter og brug af udstyr skal aftales med den rumansvarlige.

Studerende får adgang via den rumansvarlige. Den rumansvarlige sender mail med navn og studienummer til Christina Kirkegaard Dose ASE eller Anja Torup Hansen ENG. Adgang kan inddrages af den rumansvarlige, hvis aftaler ikke overholdes.

 

Værksteds og laboratorieleder for ASE

Hans Chr. Bøgelund Jakobsen
Værksted og Laboratorie leder
Inge Lehmanns Gade 10, lokale 03.075
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 40 23 19 98
E-mail: hcbj@ase.au.dk

Facility Management (FM)

Oplever man problemer, fejl eller mangler ved bygningen så kontakt venligst Facility Management, som befinder sig ved hovedindgangen. Her kan man også finde oplysninger om, hvordan man kontakter FM udenfor normal åbningstid.

Driftsleder på Navitas

Michael K. Therkildsen 
Inge Lehmanns gade 10  
DK-8000 Aarhus C
 
Mobil tlf: +45 2043 3830 
Mail: mkt@au.dk   
Web: science.au.dk/natbyg                                                  

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Hjertestarter
Der er ophængt hjertestarter følgende steder på Navitas:

 • Niveau 00 - Forhallen ved hovedindgangen.
 • Niveau 00 - Gangområde ved MaskinLab. lok. 00.050.
 • Niveau 02 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
 • Niveau 04 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen.
 • Niveau 06 - Gangområde ved dobbeltelevatorerne/hovedtrappen. 

 

Ved brand
I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Rygning

Rygning må finde sted på udendørsarealerne mindst tre meter fra indgangene. Det gælder også hovedindgangen ud mod Skolebakken.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver, på terrasser eller i det bygningsnære område i en afstand af 3 meter omkring bygningen. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

Driftsmeddelelser

Kunst på Navitas (04-09-2017)
Statens Kunstfond har bevilget et større udlån af unikke kunstværker til Navitas. De mange værker spænder lige fra skulpturer, tegninger og fotokunst til masker og neonlys.

Glat gulv i parkeringskælderen (04-09-2017)
Vi har desværre her mandag morgen glat gulv i parkeringskælderen på niveau -02, specielt ved Aarhus Maskinmesterskole. Årsagen er, at der har været oliespild fra en eller flere biler, som under vask af gulvet er blevet kørt rundt i et større område. Rengøringen er påbegyndt, hvor det er muligt, men grundet de mange parkerede biler er det ikke muligt at få rengjort hele gulvet før senere på dagen, hvor parkeringskælderen er tømt for biler. 

Brandalarm (25-08-2017)
Brandalarmen på NAVITAS fredag den 25. august skyldtes en kaffemaskine på niveau 05, som efter alt sandsynligvis er gået i stykker.

Vigtig information om adgang til Navitas 25. aug. (24-08-2017)
Fredag den 25. august holder Aarhus Universitet sommerfest i området omkring NAVITAS fra kl. 14.00 til ca. 22.00, hvor vi forventer, at der vil deltage ca. 1250 ansatte fra Science and Technology. I denne forbindelse låses alle døre til bygningen fra kl. 14 med undtagelse af hovedindgangen og parkeringen på niveau -02. Dette sker for at kunne sikre, at personbelastningen i bygningen ikke overstiger det tilladte. Hvis bygningens ansatte, studerende og lejere skal forlade bygningen efter kl. 14.00, skal det derfor ske gennem hovedindgangen eller via elevator til parkeringen på niveau -02. Skal man ind i bygningen, så vil det også kun være muligt at komme ind via parkeringskælderen eller hovedindgangen, hvor SECURITAS står for at opretholde personbelastningen i bygningen. Skulle personbelastningen blive for høj, vil der blive lukket for ansatte hos Aarhus Universitet, men INCUBA og Aarhus Maskinmesterskole vil forsat have adgang til deres områder.

Nye udendørs bænke og p-pladser til motorcykler ved Navitas (23-08-2017)
Terrassen ved kantinen på Navitas er blevet møbleret med 6 stk. langbænke, som Facility har fået lavet af overskydende materiale fra spunsen omkring NAVITAS samt nogle af de bjælker, som blev fjernet i forbindelse med, at der blev etableret ekstra cykelparkering ved hovedindgangen sidste efterår.
Langbænkene er placeret således, at der stadig er den lovmæssige flugtvej fra kantineområdet og ud af bygningen, og er designet så det ikke er muligt med håndkraft at flytte disse fra deres placering.
I området omkring NAVITAS er der yderligere etableret 3 stk. langbænke af samme type som ved kantinen.
Ved hovedindgangen, hvor der er handicapparkering, er der blevet etableret parkering til motorcykler. Området til motorcykler er blevet afgrænset af bjælker, der er blevet skåret skråt for at visualisere de spidse vinkler, som kendetegner NAVITAS.
Der vil desuden i den kommende tid blive etableret nogle ekstra parkeringspladser ved varegården, for at der er plads til håndværkere samt af- og pålæsning af varer til de forskellige ejerkredse. Tilladelse til parkering på disse vil stadig skulle foretages på Facility-kontoret, men der arbejdes på en løsning, hvor det også vil være muligt at få parkeringstilladelse igennem de enkelte ejerkredse i lighed med parkeringen på vores private parkering på niveau -02.
Vi håber på godt vejr i den kommende tid, så vi kan få glæde af de nye langbænke og den resterende møblering i området omkring NAVITAS, og at historien med, at det er designet og bygget af overskydende materialer, bliver en del af fortællingen omkring den nye møblering.

Indvielse af De Bynære Havnearealer (17-08-2017)
De Bynære Havnearealer mellem Navitas og Toldboden indvies med et omfattende og farverigt åbningsprogram torsdag den 24. august. Læs programmet her.

Brandalarm (20-06-2017)
Brandalarmen tirsdag den 20. juni skyldtes utilstrækkelig punktsug fra et værksted, hvor der blev udviklet røg grundet svejsning.

Asfaltarbejde på NAVITAS i den kommende uge (19-06-2017)
Det sidste asfalt, som mangler ved spunsen omkring Navitas, vil blive lagt i uge 25. Vi forventer, at arbejdet påbegyndes tirsdag eller onsdag, og det forventes at tage en til to dage. I forbindelse med arbejdet vil der komme nogle perioder, hvor de enkelte tilgangsveje til NAVITAS vil være afspærret grundet hærdningstiden på asfalten.

Problemer med skydedørene i den private parkering på niveau -02 (08-06-2017)
Vi har i den seneste tid oplevet nogle problemer med skydedørene til elevatorerne i den private parkering på niveau -02. Desværre har FM ikke kunne løse problemerne med skydedørene, som nu gentagende gange har vist sig, siden bygningen blev taget i brug i 2014. Derfor har de valgt at ombygge styringen til begge elevatorer. Arbejdet sker fredag den 9. juni fra kl. 7.00. Under ombygningen kommer de til at rode lidt ved elevatorerne, men man vil kunne benytte begge elevatorer hele dagen.

Pas på Letbanen - Aarhus Letbane indleder testkørsel af letbanetog (01-06-2017)
Aarhus Letbane har indledt arbejdet med at testkøre letbanetog i det centrale Aarhus. Det er første gang, at der kører letbanetog i den danske trafik – og det kræver øget opmærksomhed fra alle øvrige trafikanter.
For sikkerhedens skyld opfordrer Aarhus Letbane derfor alle trafikanter til at overholde færdselsreglerne og udvise agtpågivenhed i nærheden af Letbanen.
Letbanen åbner officielt lørdag den 23. september 2017.

Bestseller Aarhus City Halvmaraton søndag den 11. juni (31-05-2017)
Søndag den 11. juni 2017 vil store dele af Aarhus Midtby være lukket for trafik kl. 09.00-13.30, pga. afvikling af Bestseller Aarhus City Halvmaraton.
I lighed med tidligere år går turen rundt om Navitas, og Aarhus Kommune afspærrer i den forbindelse kørselsforholdene til det meste af Aarhus Ø inkl. parkeringsanlægget på Navitas. Se rute og lukketider på:
http://www.aarhusmotion.dk/event/aarhus-city-halvmarathon/info/trafikinfo#indhold
Arrangementet medfører at store dele af den offentlige trafik er nedlagt under løbet. Information om ændringer i den kollektive trafik, kan findes ugerne på til løbet på www.midttrafik.dk
Spørgsmål kan sendes til: trafik@aarhusmotion.dk

Vigtig information om Letbanens køreledningsanlæg (10-05-2017)
I disse dage aktiverer Aarhus Letbane kørestrømmen til letbanetogene. Der er ingen fare forbundet ved at bo eller opholde sig i nærheden af køreledningsanlægget, hvis blot man overholder de anviste respektafstande og forholdsregler: 

 • Personer eller genstande skal befinde sig minimum 1,75 meter fra køreledninger og bæretov – markeret med rødt på tegning herunder.
 • Der må aldrig sprøjtes vand mod køreledningsanlægget.

Dagmar Petersens Gade lukkes for trafik fra 1. maj til den 21. maj (24-04-2017)
Aarhus Kommune skal til at føre forsyningsledninger på tværs af Dagmar Petersens Gade. Det betyder, at de bliver nødt til at lukke vejen for trafik i perioden fra mandag den 1. maj til søndag den 21. maj 2017. Det skulle ikke få den store betydning for Navitas, dog vil der kunne forventes lidt mere trafik i Nørreportkrydset, da bilister, som normalt kører ad Hjortholmsvej, vil skulle denne vej.
Ruterne for omkørsel kan ses på nedenstående kort samt skilte i området.

Detaljeret information om test af brandtrappen ved vareelevatoren (07-04-2017)
Som tidligere udmeldt vil FM tirsdag den 11. april 2017 i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 08.00 teste overtrykstrappen, som der er i forbindelse med vareelevatoren. Dette vil betyde, at man i dette tidsrum ikke vil kunne benytte hverken trappen eller vareelevatoren, da dette vil få betydning for testen, samt at der vil kunne forekomme støj fra trappen. FM vil selvfølgelig bestræbe sig på at udføre testen så hurtigt som muligt, og hvis der ikke er nogen udfordringer, vil testen ikke komme til at vare hele den varslede tidsperiode. Der vil være skiltet på dansk og engelsk på de døre, som vil være berørt.  

Test af brandtrappen ved vareelevatoren (04-04-2017)
FM har lavet en mindre test i dag af den overtryksventilerede brandtrappe og beklager de gener, det har haft. Tirsdag den 11. april skal de imidlertid køre en større test fra kl. 06.00 til 08.00, hvor der vil være problemer med ventilationen rundt i bygningen, udsugningen fra værksteder, samt støj fra ventilationen ved vareelevatoren. Der kommer mere information omkring testen senere på ugen.

Påskelukning i kantinen (03-04-2017)
Kantinen har lukket op til påske. Det vil sige, at kantinen har lukket fra og med mandag den 10. april til og med mandag den 17. april. Der er normalt åbent igen fra tirsdag den 18. april.

Stigende tyveri af cykler, scootere og motorcykler på Navitas (29-03-2017)
I den seneste tid oplever vi en kraftig stigning af tyverier af parkerede cykler, scootere og motorcykler ved Hovedindgangen til Navitas. Vi opfordrer kraftigt alle, som desværre oplever dette til at henvende sig til Facility Management i lokale 00.025, da vi meget hurtigt vil kunne konstatere, om vi skulle have tyveriet fanget på vores overvågning af området, hvorved vi kan hjælpe både den forurettede og Østjyllands Politi med at pågribe den ansvarlige.
Navitas har et avanceret overvågningssystem af området omkring Navitas som gør, at vi meget hurtigt vil kunne konstatere, om vi har optaget hændelsen. I den seneste uge har vi kunne hjælpe Østjyllands Politi med tyveri af 1 cykel, 1 scootere samt 1 motorcykel, hvor vi har både hændelsen og personens ansigt på vores overvågningsoptagelser. Vi vil meget gerne hurtigst muligt have stoppet denne stigning af tyverier, og det gør vi kun ved at få personerne meldt til Østjyllands Politi.
De fleste tyverier sker inden for normal åbningstid fra kl. 08.00 til 16.00 på hverdage, hvor der færdes rigtig mange mennesker ved Hovedindgangen. Hvis man oplever noget mistænkeligt og ikke selv vil henvende sig, er man altid velkommen til hurtigst muligt at kontakte Facility Management i lokale 00.025 ved Hovedindgangen så FM evt. kan nå at forhindre episoden.
Vores overvågning af området omkring Navitas er fokuseret med bygningens adgangsdøre, bygningskonstruktioner og de områder, hvor det er lovligt at parkere. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man parkerer lovligt, i parkeringskælderen og de cykelstativer, som er etableret på niveau 00 ved Hovedindgangen, så vi har de bedste muligheder til at hjælpe med opklaringen af tyveriet, hvis man skulle blive udsat for et sådant.

Opdatering om manglende varme (24-03-2017)
Som tidligere udmeldt havde affaldsvarme Aarhus desværre valgt at have et planlagt ledningsarbejde på fjernvarme, hvilket gjorde, at de lukkede for fjernvarmen i perioden fra kl. 05.00 til 17.00 torsdag.
Grundet affaldsvarme Aarhus arbejde med fjernvarmen valgte FM at flytte en del af deres serverudstyr til netop styringen af varmeanlægget, når chancen alligevel var til stede. Desværre havde de nogle uforudsete problemer som gjorde, at de først fik ordentlig varme på bygningen igen kl. 01.30 natten til fredag.

Manglende varme (23-03-2017)
Torsdag morgen den 23. marts 2017 kunne FM desværre konstatere, at der er problemer med varmeforsyningen på Navitas. Dette skyldes et planlagt ledningsarbejde fra affaldsvarme Aarhus, som FM desværre ikke var blevet informeret omkring. 
Det planlagte arbejde med fjernvarmen, hvor vi kan forvente at fjernvarmen er afbrudt, vil være i tidsrummet fra kl. 05.00 til 17.00.
Dette vil desværre grundet den udvendige temperatur gøre, at vi ikke vil kunne opretholde indblæsningstemperaturen på bygningens 52 ventilationsanlæg, og nogle brugere af huset vil derfor i dag kunne have fornemmelsen af træk fra ventilationen.
Vi beklager selvfølgelig, at der ikke er kommet information ud omkring det planlagte ledningsarbejde fra affaldsvarme Aarhus, og FM vil kontakte dem så snart de åbner for at finde en løsning for, hvordan vi kan få informationen tidligere.

Test af nødbelysning på Navitas (14-03-2017)
Tirsdag aften den 14. marts vil FM teste nødbelysningen i bygningen.

Problemer med mobildækning på Navitas (09-02-2017)
Der har desværre været periodiske problemer med mobildækningen på Navitas for samtlige leverandører siden mandag den 6. februar.
Der arbejdes på en løsning sammen med de forskellige leverandører, således at det ikke kommer til at ske igen.

Kortvarig lukning af vandet på Navitas mandag den 13. februar (08-02-2017)
Mandag den 13. februar bliver der lukket for vandet til NAVITAS i ca. 15 minutter på et tidspunkt mellem kl. 12.00 og 15.00.
Årsagen til at der skal lukkes for vandet skyldes, at Aarhus Vand skal have udskiftet vandmålere på hovedforsyningen til bygningen. De forventer, på nuværende tidspunkt, at det kommer til at tage ca. 15 minutter af udskifte selve måleren, men de kan desværre ikke komme med et nærmere tidspunkt end mellem kl. 12.00 og 15.00.
FM har valgt at få foretaget udskiftningen i uge 7, hvor der forventeligt vil være færre brugere i bygningen grundet vinterferien, og så sent på dagen som Aarhus Vand kan trække opgaven.

Sidste fase af vejarbejdet indledes (20-01-2017)
Fredag aften den 20. januar indleder Aarhus Letbane den sjette og sidste fase af arbejdet med at lægge skinner over det stærkt trafikerede vejkryds mellem Nørreport og Kystvejen, og vi kan derfor håbe at de trafikale udfordringer nærmer sig en afslutning.
Modsat de tidligere faser med at lægge letbaneskinnerne sker det ikke ude i selve krydset men langs det stykke af Kystvejen, hvor letbanesporet fortsætter mod Risskov. Dette betyder desværre, at der dermed spærres for højresving fra Sverigesgade ud på Kystvejen i nordgående retning, men derudover kan der køres i krydset som normalt. Arbejdet med at lægge de sidste skinner i Nørreport-krydset forventes at være afsluttet søndag den 5. februar. Udover skinner i Nørreport-krydset skal der etableres skinner, kørestrøm, perroner og signalanlæg langs havnefronten mellem Nørreport og DOKK1, dette arbejde fortsætter efter den 5. februar.
For at reducere generne for trafikken i det meget trafikerede kryds, har Aarhus Letbane fået dispensation til at arbejde døgnet rundt.
Lørdag den 21. januar skal man i perioden fra kl. 16.00 til 23.00 være opmærksom på, at der der på grund af åbningsfest for kulturby 2017 vil være spærret for højresving fra Nørreport mod Kystvejen i sydgående retning mod City, men det vil fortsat være muligt at kommer fra Nørreport eller Kystvejen fra Risskov og ind på Navitas.

Parkeringskontrol på Navitas på niveau 00 og den private parkering på niveau -02 (12-01-2017)
SECURITAS, som har overtaget vagtrundering og alarmkørsel fra Jydsk Vagt og Hundetjeneste for Navitas, overtager også parkeringskontrollen på niveau 00 og den private parkering på niveau -02 fra torsdag den 12. januar 2017.
Dette betyder for Navitas, at der vil blive udført betydeligt flere tilsyn af området på niveau 00 og den private parkering på niveau -02, således at vi kan sikre, at der er pladser til dem, som er registreret i parkeringssystemet for Navitas.
SECURITAS vil som minimum udføre parkeringskontrol 2 gange dagligt, men vi vil opleve, at det bliver væsentligt mere end dette, da SECURITAS både vil udføre parkeringskontrol ved tilsyn, vagtkørsel og med deres daglige vagter i byområdet. Dermed vil der også blive udført kontrol om aftenen, natten og i weekenden.
Ansatte ved Ingeniørhøjskolen, som ønsker at parkere på niveau -02 skal stadig skrive til ase@au.dk for at få p-tilladelse hertil. Parkeringstilladelse til niveau 00 (varegården og området omkring bygningen) udstedes på Facility Management kontoret. Hvis der parkeres i portåbninger og i selve varegården vil dette udløse en parkeringsafgift, hvis man ikke er registreret til parkering på niveau 00 på Facility Management kontoret.

Ingen internetforbindelse på Navitas den 7. januar 2017 (22-12-2016)
Fiberforbindelsen til Navitas skal omlægges lørdag den 7. januar 2017 fra kl. 08.00 til 20.00. Dette betyder, at det ikke vil være muligt at komme på internettet eller få forbindelse ud af bygningen i tidsrummet, hvor omlægningen foretages. Omlægningen foretages en lørdag for at mindste generne ved omlægningen mindst muligt for brugerne af bygningen.

Hængetrappen i Atriet skal males (29-11-2016)
Hængetrappen trænger til at blive malet indvendigt og det vil derfor ske i løbet af denne uge. Maleren er instrueret i at afspærre trappen sektionsvis, mens dette står på.

Tak til studerende og ansatte på Navitas (10-11-2016)
"Hej Orla K. Adamsen og alle andre, som var involverede i vores besøg i går.

Det udviklede sig desværre tragisk, da vores kammerat, Svend Poulsen, faldt om lige uden for Navitas sandsynligvis ramt af et hjertestop. Trods en meget hurtig indsats fra tililende elever/ansatte og senere af redningsfolk fra lægeambulancen, stod Svends liv desværre ikke til at redde.

På vegne af 3M3-71 vil jeg gerne udtrykke vores store taknemmelighed for jeres indsats og senere omsorg for resten af klassen (3M3-71). Det var høj klasse. TAK.

Æret være Svend Poulsens minde.

Boulstrup den 9. november 2016
Jens Møller Kristensen"

Lægebil og ambulance ved hovedindgangen tirsdag eftermiddag den 8. november (09-11-2016)
Vi har desværre i går tirsdag den 8. november, sidst på eftermiddagen, haft en ældre herre som fik en blodprop i hjertet med døden til følge ved den vestlige bro over til Navitas. Den ældre herre var på vej fra byen med nogle venner og bekendte, hvor de netop havde spist, for at få en rundvisning af Ingeniørhøjskolen på Navitas i anledning af, det var 45 år siden, de gik på skolen.
Hjertestarteren ved hovedindgangen til Navitas, som er én af de i alt fem hjertestartere, vi har i bygningen, blev hurtigt bragt ud til manden for at yde den indledende førstehjælp indtil ambulancen ankom til stedet. Desværre til trods for en rigtig god indsats af alle, som deltog med den livsreddende førstehjælp, afgik manden ved døden efter 35 minutter.
Da vi desværre ikke har navnene på alle dem, som deltog med den livsreddende førstehjælp, vil vi gerne takke alle dem, som gav en hånd med under forløbet, endvidere var det fantastisk at opleve, at ambulancefolk og læge kunne udføre deres arbejde uden at episoden blev et stort tilløbsstykke.

Brandalarm på Navitas tirsdag den 11. oktober kl. 17.15 (12-10-2016)
Vi har desværre tirsdag den 11. oktober kl. 17.15 haft en brandalarm på Navitas. Brandanlægget reagerede som det skulle, da det viste sig at være kraftig røgudvikling fra en vinkelsliber på smedeværkstedet, der kom hurtig overblik over situationen fra Østjyllands brandvæsen, og kl. 17.35 kunne vi afbryde brandalarmen igen.  

Forstyrrelser på ventilationen tirsdag den 27. september 2016 (26-09-2016)
Som nogle af jer sikkert er bekendt med, så har vi desværre nogle udfordringer med installationen og EMC beskyttelsen af vores ventilationsanlæg på Navitas. I den forbindelse kommer entrepriseleverandøren med nogle af deres underleverandører tirsdag den 27. september 2016, hvor der skal laves nogle målinger på nogle vilkårlige anlæg for at kunne dokumentere disse fejl.
Dette betyder desværre, at FM i perioder i løbet af tirsdag den 27. september kommer til at slukke for nogle ventilationsanlæg på niveau 03 og 04. FM håber på, at det bliver i en kortere periode men kan ikke garantere, at det ikke kommer til at genere nogle enkelte brugere i bygningen.

DOME OF VISIONS (12-09-2016)
Efter planen slår den nye ”Dome of Visions” dørene op i sommeren 2017 på den meget synlige placering på Pier 2 øst for Navitas og Bestseller. Allerede nu kan man se byggeriet af den nye Dome, som begynder at tage sin endelige form. Domen bliver stående på Pier 2 til og med foråret 2018, herefter flyttes den til en anden placering i byen, da Aarhus Kommune har købt Domen af entreprenørkoncernen NCC, som står bag hele ”Dome of Vision” konceptet.

Mere information omkring Domen kan findes på http://domeofvisions.dk/aarhus-kober-en-ny-version-af-dome-of-visions/

ANLÆGSARBEJDET PÅ AARHUS Ø (12-09-2016)
Fredag den 26. august kørte nærbanen sin sidste tur mellem Aarhus og Grenaa, dette var også startskuddet til at arbejdet med den nye letbane begyndte i området. Fra mandag den 12. september i tidsrummet fra kl. 07.00 til 18.00 og frem til starten af oktober 2016, bankes der spunsjern ned i bassinnet mellem Bestseller og Molslinjen. Der vil i samme tidsrum, men frem til november 2016, også blive banket valsede jernplader ned i jorden i området hvor det nu nedbrudte sømandshjem tidligere stod. I forbindelse med arbejdet omkring spunsjern og de valsede jernplader vil der være en del larm og rystelser i området. Der vil under udførelsen være opsat vibration- og støjmålere, som sikrer, at der arbejdes indenfor de tilladte grænseværdier.

Mere information om anlægsarbejdet omkring Navitas kan findes på http://anlaegaarhusoe.dk/nyheder/712-2/

Mere information om Aarhus Ø – Rekreativ forbindelse nord kan findes på http://anlaegaarhusoe.dk/

Informationsfolder Aarhus Ø – Rekreativ forbindelse nord kan hentes på http://anlaegaarhusoe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Aarhus-%C3%98-folder-web-2.pdf

Forlænget åbningstid i kantinen (25-08-2016)
Kantinen vil fremadrettet køre et forsøg med at have åben for kaffe/kage/sandwich mm. frem til kl. 14.30, i stedet for, som nu til kl. 14.00.

Øboderne lukker ned (08-08-2016)
Især den dårlige sommer har ramt projektet hårdt, og lejeaftalen med Navitas bliver derfor ikke forlænget.
Læs mere her:

http://www.tv2oj.dk/artikel/efter-den-danske-sommer-nu-lukker-oeboderne-ned

Beboelsesvogne på Pier 2 (08-08-2016)
Der kommer midlertidige beboelsesvogne med i alt 56 boliger på Pier 2 til studerende, som mangler bolig. Beboelsesvognene kommer til at stå for enden af Bestseller på den nordlige del af den ledige byggegrund øst for Bestseller og Navitas.
Læs mere her:

http://www.tv2oj.dk/artikel/kommunen-opstiller-beboelsesvogne-til-nye-studerende 

http://www.tv2oj.dk/artikel/faa-overblikket-her-er-de-midlertidige-studieboliger

Lukkede døre (07-07-2016)
Samtlige ABDL-døre på alle etager vil formentlig i skrivende stund være lukkede. Det drejer sig om gangdøre og skydeporte tilkoblet brandanlægget. Der arbejdes på højtryk på at få systemet fungerende igen. Facility Management beklager eventuelle gener dette måtte give.

Nedtagning af stilladset ved hovedindgangen til Navitas (29-06-2016)
Mandag den 27. juni begyndte arbejdet med at nedtage stilladset ved hovedindgangen til Navitas, som har været opsat i forbindelse med etablering af det nye undertag.
Det er planen, at det meste af stilladset er væk inden AAMS, ASE og ENG afholder dimission torsdag og fredag i denne uge. Arbejdet med undertaget forventes at være helt afsluttet i starten af uge 27.

Svag lugt af røg kan forekomme i bygningen (24-06-2016)
Der kan fredag morgen den 24. juni forekomme svag lugt af røg enkelte steder i bygningen. Årsagen til dette er dels, at der i forbindelse med sankthansaften kom lidt røg udenfor bygningen, samt at vi torsdag eftermiddag havde en tømrer, som arbejdede på terrassen mod DOKK1, som også udviklede lidt røg. Ventilationsanlæggene på Navitas har deres indsug i forbindelse med facaden i bygningen, dette kombineret med ovenstående problemer med røg udenfor bygningen, har desværre betydet, at der kan forekomme svag lugt enkelte steder. Vi har selvfølgelig i den forbindelse forsøgt at ventilere bygningen så godt som muligt inden brugerne er begyndt at komme i bygningen her til morgen. Dette er også årsagen til, at det ikke er tilladt at ryge ved facaden af bygningen, da dette vil kunne komme til at betyde gener for brugerne i bygningen.  

Brandsyn af Navitas (21-06-2016)
Onsdag den 22. juni 2016 fra kl. 10.30 vil der blive afholdt brandeftersyn på Navitas.
Formålet med brandsynet er dels at påse, om brandsynslokaliteten overholder beredskabslovgivningens krav til brandværnsforanstaltninger, dels at rådgive om brandforebyggende initiativer, herunder værdien af, at reglerne overholdes.
Brandeftersynet er det første vi har haft på Navitas siden bygningen bliv ibrugtaget torsdag den 26. juni 2014, og det forventes derfor at tage nogle timer at gennemføre, og udføres uden, at det får nogen betydning for brugerne af bygningen.  

Ændrede adgangsforhold ved Skovvejen i ugerne 26-34 (20-06-2016)

Klokkeringning på AAMS (13-06-2016)
På AAMS har de tradition for, at dimittenderne ringer maskinmesterkarrieren ind ved at ringe med en gammel skibsklokke, som p.t. står på et rullestativ. I næste uge vil den dog finde en mere permanent placering i et beslag på en af søjlerne udenfor kantinen.
AAMS vil i denne forbindelse gerne høre folks reaktioner på eventuelle støjgener i forbindelse med brug af klokken, når den kommer op på søjlen. Hvis det er til gene, kan man evt. lyddæmpe den.
Sidste klokkeklimt er den 24. juni om eftermiddagen, og til den tid vil den givetvis have ringet ca. 87 gange. Når klokken ikke bruges (udenfor dimissions-sæsonen), fjernes klokkestrengen.

Brand på Aarhus Havn (09-06-2016)
Der har i dag den 9. juni 2016 været en beredskabsmeddelse omkring lukning af vinduer og døre på Aarhus Havn grundet en større brand. Navitas er ikke omfattet af det område, som er under påvirkning af branden, så der bliver ikke lukket ned for ventilationen. Der vil dog blive holdt øje med, om situationen skulle ændre sig, således at det bliver nødvendigt at lukke ned for ventilationen og sende personalet ud for at lukke de vinduer, som evt. skulle være åbne i bygningen.

Øboderne åbner lørdag den 25. juni ved Navitas (09-06-2016)
Projektejerne bag Øboderne fik tilbage i marts måned 2016 tilladelse til at leje området omkring PIER 2 i Aarhus havn, og de har til det sidste arbejdet hårdt for at komme i luften på pladsen i år, men en række praktiske foranstaltninger har gjort, at Øboderne i stedet har indgået aftale med Navitas' ejerforening om, at de må benytte området omkring Navitasbygningen i weekenderne til at få sparket Aarhus' nye rekreative område og madmarked i gang. Der er tale om en midlertidig aftale for 2016, indtil PIER 2 bliver gjort klar til 2017 sæsonen.

Øboderne åbner den 25. juni kl. 10.00 med morgenyoga på terrassen faciliteret af Camille Fleur hovedansvarlig for yogazonen, DJ Jakob Domino og DJ / Producer teamet Regelbau vil skabe lydkulissen for en god dag ved vandet på åbningsdagen.

Fakta:

 • Øboderne holder åbent hver lørdag og søndag fra 10.00 – 23.00
 • Loppemarked og stadepladser er er åbent fra 10.00 – 16.00
 • Sted: Navitas havneterrasse Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C
 • Markedet vil indeholde op til 75 stadepladser med mad, drikkevarer, delikatesser, design, kunsthåndværk og loppefund. Madboderne i Øboderne dækker over en række boder med streetfood og drikkevarer som eksempelvis sushi, burgere, økopølser fra Hanegal, Økologisk Fairtrade kaffe, gourmethotdogs, friskpresset juice, lækker is og cocktails, mikrobrygget specialøl og mange andre spændende ting.
 • Øboderne vil indeholde alt fra markeder, koncerter, film i det fri, kunstudstillinger når dette bliver muligt og gratis aktiviteter for børn og events. 

Ny Dome of Visions på Pier 2 (07-06-2016)
En ny udgave af Dome of Visions bliver opstillet på Pier 2 i sommeren 2016. Domen er et partnerskab mellem Aarhus Kommune og NCC, og Domen skal være en platform for aktiviteter, som byens aktører har mulighed for at byde ind i. Domen skal fungere som et gentænkt forsamlingshus og en platform for dialog mellem borgere og professionelle om byens fremtid og en åben scene for kulturen i bredeste forstand. Domen bliver samtidig et bæredygtighedsværksted med alternative konstruktioner og materialer, hvor der indsamles erfaringer og data om eksempelvis indeklima og nye måder at bygge og bo.

VENTILATIONSSYSTEMET PÅ NAVITAS OPGRADERES I SOMMERFERIEN (07-06-2016)
I disse dage er behovet måske mere udtalt end nogensinde, men når vi kommer tilbage efter ferien, bliver der meget mere af den friske, ventilerede luft, som vi hungrer efter i dag. Det lover Facility Management efter en stor ekstrabevilling fra ejerforeningen.

I perioden fra uge 27 til og med uge 31 vil ventilationssystemet på Navitas niveau 02, 03 og 04 blive ombygget. Hensigten er at få en bedre ventilation af lokalerne. Kort opsummeret er problemstillingen:

 • Trykstyring af anlæggene (der er ombygget, men de virker stadig ikke efter hensigten)
 • Termodynamisk ventilation vs. traditionel ventilation (der ombygges i sommerferien)

Traditionel ventilation i sigte
Ventilationssystemet på Navitas niveau 02, 03 og 04 er i dag opbygget efter principperne for termodynamisk ventilation. Det har dog vist sig, at vi af forskellige årsager ikke kan få dette til at fungere helt efter hensigten. Derfor har man nu besluttet at ændre ventilationen således, at den bliver som hos INCUBA på niveau 05, 06 og 07, hvor der køres efter traditionelle indblæsningsprincipper.

Den termodynamiske ventilation gør, at der tilføres underafkølet luft til et trykkammer, som befinder sig over loftet. Men da der ikke er etableret køling på ventilationsanlæggene på niveau 02 (hos AAMS) og på niveau 03 og 04 (hos AU), er det ikke muligt at tilføre luft, der er koldere end udendørsluften. Derved får den termodynamiske ventilation svært ved at fungere. Derfor har ejerforeningen truffet beslutning om at igangsætte ombygningen hen over sommeren, således at indeklimaet bliver bedre ved semesterstart efter sommerferien.

Stort arbejde i vente i sommerferien
Arbejdet med at omstille fra termodynamisk til traditionel ventilation udføres i sommerferien. I alt drejer det sig om lidt over 300 lokaler, hvor lofterne skal nedtages og ventilationsrørføringen ændres, hvorefter lofterne skal så tilrettes og opsættes igen. 
Hvad ønsker vi så at opnå:

 • En klar forbedring af luftcirkulationen i lokalerne
 • Boost funktion, så luftmængden øges straks lokalerne tages i brug
 • Ændring af hvordan ind- og udblæsning reguleres for at undgå over- og undertryk

Regler for brug af studiearbejdspladser på Navitas (03-06-2016)
Projektrum må kun benyttes og bookes, der hvor du "bor". På niveau 2 bor Maskinmesterskolen. På niveau 3 og 4 bor Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet. Studiearbejdspladser og læsepladser på gange og fællesarealer er primært forbeholdt de studerende og medarbejdere, der ”bor” på etagen. Det  ”røde område” er derfor forbeholdt Maskinmesterskolen.
Det kan være svært at få plads til alle, især i en travl tid op mod eksamen. Vis hensyn til hinanden, ryk sammen og slå dig så vidt muligt ned på din egen etage.

Vejarbejde ved Nørreportkrydset og Østbanetorvet (24-05-2016)
Det kommende halve år vil der blive arbejdet intensivt ved Nørreportkrydset og Østbanetorvet. Der er tale om ledningsarbejde og større anlægsprojekter på og omkring Aarhus Ø, der skal gøre det muligt at køre med Letbanen i 2017, men der er lagt vægt på, at trafikken kan komme igennem i Nørreportkrydset i hele perioden. Særligt hensynet til Mols-Liniens kunder, Bestseller, Navitas og beboerne i området er blevet prioriteret højt.

Hurtigt overblik:

Uge 20-25: Nørreportkrydset
I denne periode vil der kun være ét spor åbent på strækningen mellem Nørreportkrydset og Mejlgade i nordgående retning.

Uge 22-25: Skovvejen lukkes delvist
Skovvejen lukkes i indadgående retning ved Nørreportkrydset.

Uge 26-34: Skovvejen lukkes helt
Skovvejen lukkes helt fra Østbanetorvet til Hjortholmsvej. Arbejdet foregår henover sommeren, hvor færrest muligt trafikanter bliver generet, men det bliver nødvendigt for trafikanter at benytte alternative ruter.

Uge 35-45: Nørreportkrydset
I denne periode udlægges Letbane-skinner i krydset. Der bliver lige nu arbejdet på detaljeplaner for arbejdet, hvor der vil blive taget mest mulig hensyn til trafikken.

Brandalarm (17-05-2016)
Denne brandalarm skyldtes røgudvikling i et værksted.
Desværre konstaterede Østjyllands Brandvæsen, at der var en dør i en brandport på niveau 00, hvor der var set en skraldespand i klemme i døren for at holde denne åben. Der skal derfor gøres opmærksom på, at dette er ulovligt, da en eventuel brand hurtigt kan sprede sig, hvis branddøre og porte blokeres, så de ikke kan lukke.

Badeforbud (12-05-2016)
Der er badning forbudt i havnebassinet ved Navitas bl.a. på grund af colibakterier i vandet, jf. skiltning fra Aarhus Kommune på udvalgte steder omkring bygningen. 

Ændrede åbningstider for skydedøre på niveau 05 (03-05-2016)
Åbningstiderne for skydedørene på niveau 05 skal følge de andre døre hos INCUBA. Dette betyder, at skydedørene på niveau 05 fremadrettet har følgende åbningstider:

Mandag - Torsdag 07.30 til 16.00
Fredag 07.30 til 15.00

Kantinen holder lukket 6. maj (29-04-2016)
I forbindelse med Kristi Himmelfartsdag holder kantinen på Navitas lukket 6. maj.

Orientering om byggeplaner på pier 2 (28-04-2016)
Ejeren af pier 2 ved Navitas og Bestsellers bygning har søgt om tilladelse til at etablere Øboderne – en ny markedsplads med blandt andet mad, frugt og grønt, design, kunsthåndværk og opholdsområder.

Brandalarm (28-04-2016)
Årsagen til denne brandalarm opstod pga. røgudvikling i et lokale på niveau 00 grundet et defekt leje på en motor, som blev brugt under et forsøg. I forbindelse med røgudviklingen undersøgte Østjyllands Brandvæsen, om der skulle være mulighed for yderligere udvikling af røg eller ild med termografering, hvilket var årsagen til, at brandalarmen varede ca. 30 minutter.
Desværre blev det under brandalarmen konstateret, at der var mange, som valgte ikke at forlade bygningen, selvom talevarslingen havde kørt gennem længere tid. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at man SKAL forlade bygningen i tilfælde af en brandalarm.

Brandvarsling i p-kælder (15-04-2016)
Årsagen til brandvarsling i parkeringskælderen på både niveau -02 og den offentlige på niveau -01 var en teknisk fejl hos Bestseller, fejlen opstod ca. kl. 06.05 og blev løst kl. 06.45. I selve NAVITAS bygningen var der ingen talevarsling, men man kunne dog svagt høre brandvarslingen ved hovedindgangen og på niveau 00. FM vil sammen med Bestseller arbejde på, at det ikke sker igen.

Bestik og glas forsvinder fra kantinen (31-03-2016)
Kantinen beder jer venligst om at kigge i jeres køkkener og kontorer efter bestik og glas, som har forladt kantineområdet. De mangler begge dele og har ikke mulighed for at tilbyde jer rent bestik og glas, hvis dette bliver taget med ud på gangene. Hvis man ønsker at medbringe mad op på kontorer og lignende, har de papkopper og plastbestik, som kan udleveres ved køb i kantinen.

Arbejde i forbindelse med etablering af undertaget ved hovedindgangen (29-03-2016)
I påsken startede arbejdet med etableringen af undertaget ved hovedindgangen til Navitas. Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S har gennem A. Enggaard opgaven med at reetablere undertaget. Arbejdet forventes færdig den 27.06.2016. Vi beklager selvfølgelig de gener, som dette arbejde måtte betyde for brugerne af bygningen, men skal bestræbe os på at gøre disse gener så små som overhovedet muligt.

Revner ved glasburet (18-03-2016)
De 6-7 revner, der er ved glasburet, er revner i spartlingen i trækonstruktionen og vil blive ordnet, når der næste gang skal males i det område.  

Der flages på halv stang (16-03-2016)
Vi er desværre blevet informeret omkring, at der er en ansat hos Aarhus Maskinmesterskole, som er afgået ved døden, derfor flager vi på halv stang i dag den 16. marts 2016.

Ændrede adgangsforhold til Navitas (02-03-2016)
Broen midt for Navitas vil blive åbnet i dag, hvorimod broen mod syd igen vil blive spæret i løbet af dagen. Så gående og cyklende til og fra Navitas skal bruge adgangsvejene mod nord eller broen midt for Navitas.

Brandalarm (16-02-2016)
Fredag aften den 12. februar kl. 18.30 havde vi en brandalarm på Navitas. Årsagen til denne var, at der blev udført arbejde i lokale 00.034 (AU projektlokalet), som udviklede særdeles meget fiberbetonstøv.
Situationen er blevet drøftet med den aktuelle sikkerhedsorganisation, som havde ansvaret for arbejdet i lokalet, og der er taget hånd om situationen.

Varsling i forbindelse med anlægsarbejde (15-02-2016)
I uge 8 må der forventes støj og vibrationer fra den kommende Havneplads mellem Navitas og Toldboden grundet ramning af pæle til et springvand. Rammearbejdet forventes at tage et par dage og vil blive udført mellem kl. 7 og 18.

Kantinen lukker kl.13.00 på fredag d. 29 januar (25-01-2016)
Vi skal gøre opmærksom på, at kantinen lukker kl. 13.00 på fredag d. 29 januar grundet dimission.

Kantinen lukker kl.13.00 på fredag d. 22 januar (18-01-2016)
Vi skal gøre opmærksom på, at kantinen lukker kl. 13.00 på fredag d. 22 januar grundet dimission.

Lovpligtig eftersyn af nødbelysning mandag den 18. januar på Navitas (15-01-2016)
Mandag den 18. januar vil der bliver udført lovpligtig eftersyn af nødbelysning.
I kælder niveau -1 og -2 vil det foregå i løbet af dage, på de øvrige niveauer vil det foregå om eftermiddag efter kl 16.00 for at undgå mest muligt gene for folkene i huset.
Når nødbelysningen testes vil belysningen gå fra fuld lysstyrke til dæmpet på 16% belysning. Det vil dreje sig kun om gange, trappetårne og fællesrum som kantine mm. Kontorer og undervisningslokaler skulle ikke blive berørt af den lovpligtige test.

Bør man ikke kunne høre brandalarmen i kælderen? (08-01-2016)
Svar: Nej, alarmen går ikke i de underjordiske parkeringskældre. De går kun, hvis en sensor i en af kældrene bliver påvirket, eller hvis indsatslederen fra brandvæsenet vurderer, at det er nødvendigt. Elevatorerne op til bygningen virker dog ikke, så det er ikke muligt at komme op i bygningen, hvis der er en brandalarm.

Brandalarm (07-01-2016)
Årsagen til brandalarmen skyldtes, at der var blevet tændt nogle fyrfadslys, som igangsatte vores brandvarsling i bygningen.

Montering af sikkerhedsglas ved elevatorerne i atrium (08-12-2015)
I de kommende uger vil der blive monteret sikkerhedsglas ud mod Atrium ved glaselevatorerne på niveau 02 til og med niveau 06. Arbejdet påbegyndes allerede i dag tirsdag den 8. december 2015 og forventes færdig inden juleferien.
Sesam A/S er engageret til opgaven og vil forsøge at planlægge udførslen således, at brugerne generes mindst muligt i dagstimerne, det må forventes, at der udenfor tidsrummet kl. 07.00 til 15.00 kan forekomme støj.
Vi håber selvfølgelig på, at brugerne respekterer de afspærringer der etableres i de berørte områder.
I tilfælde af problemer med udførslen kan man kontakte Mikael H. Larsen på 41893058 eller Michael K. Therkildsen på 20433830.

Indbrud på Navitas (09-11-2015)
To unge mænd blev anholdt midt i gerningsøjeblikket under et indbrud på Navitas. Læs mere her.

Brandfarligt tagpap på Navitas (30-10-2015)
Tagpapbranchens Oplysningsråd har foretaget en uvildig undersøgelse af tagpap på Navitas, som viser, at det er brandfarligt og dermed udgør en sikkerhedsrisiko. Ejerforeningen på Navitas har derfor med det samme indsat brandvagt på syvende etage, som overvåger taget døgnet rundt. Læs mere her.

Brandalarm (26-10-2015)
Det var i lokale 04.093 Fysik/Kemi/Geologi, at brandalarmen opstod, hvor der under et forsøg opstod for meget røg, til at udsugningen kunne klare opgaven.
Yderligere blev der foretaget en rundering i området, hvor brandalarmen opstod, og efter 10 minutter var der stadig mange personer som ikke viste tegn på at påbegynde at forlade bygningen. Disse personer er noteret og indmeldt til den pågældende sikkerhedsorganisation.

Beeptify-kort udfases (21-10-2015)
Ordningen vil ophøre pr. 31. december 2015, da leverandøren af ordningen vil ændre virksomhedens forretningsmodel. Det vil derfor ikke være muligt at benytte beeptify-kortet efter denne dato.
I kantinen på Navitas har du mulighed for at benytte Beeptify på normal vis, til og med den 18. december 2015. 
Følg linket nederst, for at se hvordan du får overført resterende beløb fra dit beeptify-kort, til din bankkonto.
beeptify.zendesk.com/entries/25565453-Hvordan-overf%C3%B8rer-jeg-penge-fra-min-eWallet-til-en-bankkonto-.

Brandalarm (20-10-2015)
Årsagen til denne brandalarm var en mindre røgudvikling i lokale 00.047, som en skærebrænder var skyld i.

Rygning på tagterrassen på Niveau 5 (25-09-2015)
For god orden skal det oplyses, at det ikke er tilladt at ryge på tagterrassen på niveau 5, Navitas.
Rygere henvises til de tydeligt markerede områder udenfor rundt om NAVITAS.

Ændrede adgangsforhold for gående og cykelister fra syd (17-09-2015)
I forbindelse med rydning af den nordlige del af havnepladsen, bliver den sydlige bro til Navitas spærret fra onsdag morgen den 17.09.15.
Yderligere vil der sidst på ugen blive startet arbejde nord for broen ud mod banen, dette skulle ikke få nogen betydning for vores adgangsforhold, ud over en gennemskæring af stien som vil blive dækket med plader.

Beeptify midlertidig ude af drift (10-09-2015)
Grundet problematikker vedrørende Beeptify's håndtering af rabatordninger på lun ret, sandwich, fisk og salat, er denne midlertidig sat i bero.
Nærmere info vil følge, når der er fundet en løsning.

Brandalarm 24. august 2015
Brandalarmen opstod i lokale 00.044, som er smedeværkstedet hos Aarhus Maskinmesterskole. Årsagen var, at der uheldigvis kom et stykke varmt metal over på et stykke træ, dette udviklede nok røg til, at det blev registreret som en real brand, og brandalarmen blev derved aktiveret.

Ændring af adgangsforholdene til Navitas (07-08-2015)
Fra fredag den 7. august er adgangsforholdene til Navitas ændret således, at man nu ALTID skal benytte svingdørene, og ikke længere sidedørene, når man skal ind eller ud af hovedindgangen. 
Mandag – torsdag 07.00 til 17.30 og fredag 07.00 til 16.30 er svingdørene aktive og starter automatisk.
For at forlade bygningen skal man trykke på udtrykket på en af de to svingdøre, hvorefter denne vil starte, og man kan forlade bygningen via. svingdøren.
For at komme ind i bygningen skal man som normalt bruge sit adgangskort eller brik ved kortlæseren, som er placeret udvendig til venstre for svingdørene. Tidligere har denne givet adgang til sidedøren, men giver nu adgang til bygningen via den venstre svingdør.

Montering af sikkerbeslag på væghængte reoler (09-07-2015)
I løbet af uge 31, vil der blive monteret sikkerbeslag på bæreskinnen til væghængte reoler.
På hver alm. skinnefag vil der blive monteret 4 stk. sikkerhedsbeslag ,som skal sikre at skinnen ikke kan falde ud af væggen. Der benyttes godkendte gipsplugs, som hver kan klare en belastning på 70 kg lodret træk.
En studentermedhjælper vil fjerne mapper o.a. på øverste hylde, så I skal ikke foretage jer yderligere. Leverandøren står for montagedelen.

Der flages på halv stang (06-07-2015)
Aarhus Maskinmesterskole har desværre et dødsfald blandt deres medarbejdere, der flages derfor på halv stang ved Navitas.

Brandvarsling i p-kælder 23. juni 2015
Talevarslingen blev ved en fejl aktiveret i den offentlige parkeringskælder på niveau -01, og i vores private på niveau -02. Årsagen til dette var, at der var service på Bestsellers brandanlæg, hvorved de kom til at aktivere varslingen i begge parkeringskældre. Til information skal det nævnes, at det ikke er muligt for Bestseller at aktivere vores evakueringssystem i selve huset.

Aarhus Ø er lukket søndag den 21.06.15 fra kl. 10.00 til 11.45
Søndag den 21.06.15 fra kl. 10.00 til ca. 11.45 lukker Aarhus Ø, som Navitas er en del af, og det vil derfor ikke være muligt at komme til eller fra Navitas i bil på dette tidspunkt.
Årsagen til dette er, at der bliver afholdt BESTSELLER Aarhus City Halvmarathon, hvor det forventes, at der vil deltage mere end 14.000 løbere og et større ukendt antal tilskuere. Det er Aarhus Motion, som i samarbejde med Bestseller afholder dette motionsløb, som vil få store indvirkninger på trafikken ikke kun på Aarhus Ø, men også i store dele af Aarhus centrum.
Aarhus Motion har skiltet ved indgangen til Aarhus Ø og andre steder, hvor trafikken vil blive påvirket på søndag.

Brandalarm 16. juni 2015
Tirsdag aften den 16.06.15 kl. 18.01 fik vi desværre en brandalarm, heldigvis viste det sig ikke at være noget alvorligt men udvikling af røg ved en drejebænk i lokale 00.071. Brandalarmen blev afblæst kl. 18.27. Desværre kunne man konstatere, at der var mange, som valgte ikke at forlade bygningen, vi skal derfor gøre opmærksom på, at man SKAL forlade bygningen.

Belastning af tilkørsel til parkeringskældre (16-06-2015)
Bestseller har i øjeblikket et meget stort flow ind i huset pga. indflytning, dette kombineret med at tilkørselsforholdene til både Navitas og Bestseller ikke er færdige før sidst i uge 25, besværliggører tilkørselsforholdene betydeligt. Bestseller vil gøre, hvad de kan for at undgå at tilkørselsvejene bliver tilstoppet, men det kan nok ikke undgås, at der vil komme nogle tidspunkter, hvor de er meget belastet.

Orientering om ændring af letbaneprojekt (16-06-2015)
Standsningsstedet ved Navitas udgår og slås sammen med det på Skolebakken. Læs mere om beslutningen her.

Fare for nedbrækning af reoler (15-06-2015)
Vægreolerne på Navitas er blevet undersøgt, og de skulle være dimensioneret til at tage ca. 112 kg. pr. sektion, men man er ikke sikre på, at det er de rigtige plugs, som er anvendt i væggen. Derfor vil vi indtil videre anbefale, at I maximum belaster reolen med 60 kg. pr. sektion. Dette svarer til 20 store fyldte ringbind. Vær særligt opmærksom, hvis den øverste skinne begynder at bøje ud. Firmaet bag kommer med en løsning. Indtil videre bedes I fjerne mapper og bøger fra reolerne, så I kommer under denne belastning.  

Info om vejarbejde på Inge Lehmans Gade (11-06-2015)
Lørdag den 13. juni skal Bestseller udlægge asfalt slidlag på Inge Lehmanns Gade og kommer også et stykke ud på Dalargade. Der vil være åbent i en vejbane hele tiden.

Sammenstyrtning af vægreol (11-06-2015)
Vi har haft en episode, hvor en reol er trukket ud af væggen. Dette skyldes nok for megen last i forhold til, hvordan reolerne er hængt op på væggen. Der opfordres derfor til at tjekke, at man ikke har for meget tungt stående i reolerne. Der vil komme yderligere information om, præcis hvor meget man må belaste dem med.

Status for reparation af undertag ved kantine og hovedindgang (11-06-2015)
Der forsøges at få penge til reparation af undertaget ved kantinen fra garantipuljen fra konkursboet (tømrerfirmaet). Hvis ikke dette er muligt, iværksætter ejerkredsen udførslen for egne midler, så den er klar til semesteropstart.
I forhold til undertaget ved hovedindgangen, så er sagen stadig under behandling ved forsikringsselskab / Rambøll / Enggaard. Det vides ikke, hvornår sagen afsluttes, men det bliver ikke klar til semesterstart.   

Brandalarm 25. maj 2015
Årsagen til udløsning af brandalarmen var kraftig røgudvikling i tekøkken 06.112 hos Incuba, pga. en pose popkorn i en mikroovn, som en lejer hos Incuba havde givet lidt for meget. Brandvæsenet var på stedet og var tilfreds med så mange, som evakuerede bygningen, desværre var der også nogen, som ikke reagerede på brandalarmen, hvilket vi kun kan understrege, at man skal gøre i disse situationer.

Brandalarm 21. maj 2015
Årsagen til alarmen var, at en detektor over en svejsekabine i lokale 00.044 blev aktiveret på grund af røg fra svejsearbejde. Der arbejdes på at finde årsagen til, at røg har kunnet unslippe udsugningsanlægget i kabinen.

Brandalarm 13. maj 2015
Årsagen til denne brandalarm viste sig at være en kombination af støv og røg fra en fejemaskine, der kørte rundt i p-kælderen på niveau -01 og -02. Talevarslingen gik ikke i bygningen, da der var tale om en ”lokal alarm” på 2 detektorer på niveau -01, men brandporten ved nedkørslen mellem niveau -01 og -02 lukkede og forårsagede desværre en del forstyrrelse.

Brandalarmer 12. maj 2015
Brandalarmen om formiddagen opstod pga. skærearbejde i en letbetonvæg på niveau -01 og en kombination af skærestøv, os og gennemtræk i lokalet forårsagede alarmen. Talevarslingen blev ikke aktiveret andre steder end på Niveau -01 og -02.
Brandalarmen om eftermiddagen opstod, da nogle personer ville glæde en fødselar med en kage med levende lys, som de tændte i atriet, hvilket aktiverede en flammedetektor dér.

Brandalarm 29. april 2015
Denne brandalarm var en falsk alarm. Årsagen til brandalarmen kendes denne gang ikke, men det var de samme to flammedetektorer i Atriet som mandag d. 27. April 2015 meldte brand grundet svejsearbejde i lok. 00.125. Facility Management er ikke bekendt med, at der har været en aktivitet i området, som kan være årsag til alarmen.

Brandalarm 27. april 2015
Denne brandalarm var en falsk alarm. Brandalarmen opstod pga. svejsearbejde i lokale 00.125, og det var ikke umiddelbart til at forudse, at dette ville resultere i en alarm.

Brandalarm 10. april 2015
Denne brandalarm viste sig at være falsk alarm. Brandalarmen opstod pga. rygning på toilettet med lokalenummer 02.021A.

Brandalarm 18. feb. 2015
Denne brandalarm var en fejlalarm. Den forkerte brandsensor var blevet frakoblet i forbindelse med en røgtest i lokale 02.073 udført af RAMBØLL og AirTeam.
FM informerer desuden om, at der i øjeblikket arbejdes på at talevarslingen ikke automatisk går i gang, men at denne bliver igangsat af brandvæsenets indsatsleder. Dette vil betyde at der ikke er så mange i huset, som bliver påvirket, hvis brandvæsenet ikke finder det nødvendigt.

Afspærring af terrassen på Navitas (09-02-2015)
Grundet stormskaden lørdag den 10. januar 2015, hvor undertaget ved hovedindgangen på Navitas blæste ned, igangsattes en undersøgelse af det identiske undertag ved kantinens terrasse. Denne undersøgelse blev foretaget i samarbejde med Teknologisk Institut.
Det har desværre vist sig, at undertagets konstruktion ikke er tilstrækkelig til at kunne bære egenvægten af loftet samt de ekstra påvirkninger fra vindlasten, som er omkring bygningen. Terrassen er derfor afspærret indtil videre. I uge 7 vil det blive undersøgt, om det er muligt at få forstærket konstruktionen eller få nedtaget fibercementpladerne, så vi igen kan genåbne terrassen, der også fungerer som én af flugtvejene fra kantinen.

Brandalarm 19. dec. 2014
Brandalarmen opstod i lokale 00.123 Magasin 2, hvor der var kraftig røgudvikling i lokalet. Der var ingen i lokalet, og derfor var Aarhus Brandvæsen nødt til at termofotografere lokalet for at sikre at røgudviklingen ikke skyldes en skjult brand. Heldigvis fandt Brandvæsenet ikke nogen problemer, heller ikke med det tilhørende ventilationsanlæg. Vi ved derfor ikke, hvorfor der var kraftig røgudvikling i lokalet.

Info omkring tilkørsel fra Bestseller til Navitas
I forbindelse med opførelse af Bestsellers bygning, er der fortsat et behov for at foretage periodevis afspærring af dele af Inge Lehmanns Gade. Tilladelsen er nu, med politiets godkendelse, givet for perioden 03 11 - 24 12 2014.
Når der ikke arbejdes (bortset for obligatoriske pauser), skal afmærkningen m.m. fjernes. Der er stillet det yderligere vilkår, at såfremt vejmyndigheden har behov for eller givet tilladelse til anden anvendelse af vejarealet, skal montage og fugearbejdet vige for dette.
Det betyder også, at såfremt Navitas har særlige arrangementer der kan medføre en øget trafikmængde, vil entreprenøren blive meddelt påbud om ikke at arbejde på dagen/tidspunktet. Har i sådanne aktiviteter, så giv besked til Facility Management STBYG6service.okoplan@au.dk.

Brandalarm 27. okt. 2014
Brandalarmen opstod i lokale 00.042 hos AAMS. Der var en enkelt optisk røgsensor, som havde registreret røg i lokalet, dette kan skyldes, at der er monteret en sav under brandsensoren.

113160 / i31