Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Katrinebjerg oplysninger Bygnings og værkstedsdrift Udsmykning i Edisonbygning på Katrinebjerg

Udsmykning i Edisonbygning på Katrinebjerg

Udsmykningen i Edison bygning på Finlandsgade 22, har været igennem en lang skitseproces med mange enkeltheder, hvoraf tårnet og de to studerende på det runde billede var delelementer.

Udsmyningen består af to billeder:

 

Zikkuraten

Det høje tårn fandt jeg i en bog der handler om Pi ” The joy of Pi” af David Blatner. Tårnet er med sin cirkelspiralform konstrueret ud fra udregninger med brug af Pi. Et meget smukt tårn som for mig i dette billede, symboliserer luft, inspiration, det at turde tænke højt og stort, og turde prøve kræfter med store projekter og konstruktioner. At prøve sig selv af i en uddannelsessammenhæng. Tårnet er en zikkurat og ligner afbildninger af Babelstårnet på grund af dets spiralkonstruktion. Tårnet står i virkeligheden i Irak, er 52 meter højt og er opført i sandsten i år 852. Det hedder Malwiya på arabisk som betyder sneglehus. Tårnet er en del af den store gamle moske i Samarra.
Billedet er et acrylmaleri på lærred, 3 x 4 meter.

 

To ingeniørstuderende og sinuskurve

 På det runde billede er der afbilledet en sinuskurve og to ingeniørstuderende. Sinuskurven forholder sig til cirklen og Pi. Og dette binder indholdsmæssigt de to billeder sammen. Sinuskurven og Pi indgår i meget af det der bliver arbejdet med på skolen. De to studerende er en lys ung mand og en mørk ung kvinde. De skal afspejle eleverne på skolen; sammensætningen af de mange forskellige danske studerende med forskellig kulturel og etnisk baggrund, og de internationale studerende. Jeg har ønsket at lade de to unge personfigurer udstråle livsglæde, entusiasme og gå på mod.
Billedet er et lakeret acrylmaleri  på træ,3,5 meter i diameter.


Det har været en lang, men meget spændende proces for mig, at skabe billederne; at skulle forholde sig til de store vægflader og til ingeniørstudiet i indholdet af billederne. Jeg har været omkring mange broer, kinesiske tegninger om Pi, kurver, geometriske figurer, kinesiske, japanske og arabiske tal og bogstaver, før jeg i fællesskab med det kunstneriske udvalg nåede frem til beslutningen om disse billeder.

Birthe Reinau
/2012

98715 / i31