Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Hangøvej oplysninger

Hangøvej oplysninger

Til og fra Hangøvej

Find vej

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Hangøvej 2, 8200 Aarhus N

Bygningsnummer: 5250

Ingeniørhøjskolen har også aktiviteter på Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N - bygn.nr. 5221.

Bus
Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk

Adgang til bygning og lokaler

Adgangsforhold Hangøvej & Jens Baggesens Vej
Hovedindgangene i bygningerne på Hangøvej 2 og Jens Baggesens Vej 51-53 (undervisningslokaler) følger normale åbningstider for AU-området. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Adgangskort
Spørgsmål vedr. adgangskort stiles til Ann Høgh Mikkelsen ahm@ase.au.dk

Har du et adgangskort til Hangøvej og Katrinebjerg, kan dette også anvendes på Navitas. 

Nøgler
Nøgler udleveres af Ann Høgh Mikkelsen ahm@ase.au.dk. Ved ansættelsesophør afleveres nøgler til receptionen eller Ann Høgh Mikkelsen i Finlandsgade 22.

Dørskilt
Hent her skabelon til dørskilt.

Mødelokaler og ASE-biler

Mødelokaler

Hangøvej
Mødelokaler på Hangøvej bookes via Outlook:

 • 5250-2.08A Mødelokale Hangøvej 2 (8)
 • 5250-2.20 Mødelokale Hangøvej 2 (8)

 

Jens Baggesens Vej
Det er også muligt at reservere to mødelokaler på Jens Baggesens Vej i Outlook:

 • 5220-014 JBV Mødelokale (40 Projektor) (OBS. adgang med kort)
 • 5221-012 JBV Mødelokale (15 Projektor + Videolink) (OBS. adgang med nøgle)


Biler
Ingeniørhøjskolen har fire biler, som bookes i outlook.

Undervisningslokaler og grupperum

Undervisningslokaler
Bookes ved at sende en mail til lokalebooking@ase.au.dk. Lokaleskemaer kan ses på siden her.

Grupperum
Bookes i webroombooking på siden her.

Kantine, frugt og kaffe

Kantinebestillinger

Forplejning til interne møder
AU har faste regler for forplejning ved interne møder, som du bedes læse.


Kantine/café udsalg

IT-Hjørnet/Nygaardbygningen
Finlandsgade, Katrinebjerg
Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 8.00 - 13.30
Fredag: til kl. 13.00
www.studenterhusfonden.dk

INCUBA, Katrinebjerg
Åbogade 15, Aarhus N

Åbningstider, stueetage: Man-torsdag kl. 08.00 - 15.00, fredag til kl. 14.30.
Åbningstider, kælder: Man-fredag kl. 10.00 - 14.00
www.studenterhusfonden.dk


Frugt
Medarbejdere som er fast tilknyttet Hangøvej 2 vil kunne hente 1 stk. gratis frugt om dagen. Frugten findes i postrummet på 200-gangen.


Kaffe/ the
Kaffeautomat for ansatte er opsat i køkkenet lokale Å2.38. Thebreve findes samme sted.

Til brug ved møder hentes termokander og krus i køkkenet. Termokanderne stilles tilbage efter mødet, tømte og rengjorte.

Som fastansat underviser ved ASE har man mulighed for at benytte køkkenet på Jens Baggesens Vej - adgang med adgangskort - til kaffe/the i de tilfælde, at man ikke kan nå over på Hangøvej. Køkkenet kan desuden benyttes til at indtage frokost i forbindelse med afholdelse af mundtlig eksamen.

Bygningsdrift

Pedel
Pedelfunktionen på Hangøvej udføres af Jan Karsten Creutsberg
Mobiltelefon: 27782851.

Rengøring og affald
I forbindelse med besparelserne på Aarhus Universitet, er der ændret på rengøringsomfanget på konterer pr. 1.okt. 2014. Kontorerne vil stadigvæk blive grundigt rengjort en gang om ugen men:

 • Din skraldespand bliver IKKE tømt. I stedet er der på kontoret stillet en kasse frem til opsamling af papir sammen med din affaldspand.

 • Du vælger selv, hvornår du vil TØMME dit papir og affald ved nærmeste opsamlingsstation.

 Denne ændring i rengøringen træder i kraft 1. oktober 2014.

Genbrugspapir
Bakker med papir til genanvendelse tømmes af den ansatte efter behov i kopirummene. Stativer er opsat til formålet.

Pap
Ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt påhviler den enkelte medarbejder.
Papaffald fjernes ikke af rengøringen.

Kontorartikler, bøger og post

Kontorartikler
Nærmere information følger.

Post
Den interne postrute via Aarhus Universitet omfatter i øjeblikket ikke Hangøvej. Posten håndteres via Finlandsgade 22, hvor AU Intern Post kommer alle hverdage ca. kl. 13.00. Ved pakker eller store forsendelser til afhentning kan Intern Post kontaktes for afhentning.

 • Intern post til ASE eller ENG på adressen Inge Lehmanns Gade 10 (NAVITAS), angives med adressen: NAVITAS, Inge Lehmanns Gade 10.

 • Intern post til ASE eller ENG på Katrinebjerg, Finlandsgade 22, angives med adressen Finlandsgade 22.

 • Intern post til ASE eller ENG på Katrinebjerg, Hangøvej 2, angives med adressen Hangøvej 2.

Post og kurer
Post håndteres som udgangspunkt via Finlandsgade 22 og håndteres og fordeles dagligt af Ann Høgh Mikkelsen.
Læs mere om post og kurerforsendelser

Dueslag
Dueslag er etableret i lokale Å208 til de ansatte, som er fast tilknyttet Hangøvej 2. Der er kun adgang til lokalet for de ansatte. Studerende der ønsker at aflevere post til undervisere, bedes henvist til Studieservice.

Teknisk boglade
Bogladen findes i lokale 03.103 på Navitas.

Biblioteket på Katrinebjerg

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 10.00 - 15.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Udenfor åbningstiden er der adgang for studerende og ansatte med nøglekort

IT-Service

IT helpdesk
It-support lokalerne på Katrinebjerg er samlet i Nygaard bygningen lokale 198.

It-support Katrinebjerg er en del af "ST-support, campus" og kontaktes som: helpdesk@nfit.au.dk 8715 4010 www.au.dk/it

IT-support
It-support på Katrinebjerg er samlet i Nygaard bygningen lokale 198.

Åbningstider: Mandag – fredag: 9.00 – 13.00
Tel.: 8715 4010
E-mail: aarhus.st.it@au.dk


Print

Læs mere om print her ­­­


Udlån af pc’ere og projektorer
Receptionen i Finlandsgade 22 udlåner pc’ere og projektorer. Reservation foregår via Outlook.

Motionsrum

Foreningen Motionscentret Aarhus Universitet (kun for ansatte/medarbejdere ved AU) er placeret Katrinebjergvej 89 B. Centret råder over en bred vifte af moderne maskiner til styrke- og konditionstræning, vandautomat, sauna, vægt og bade- og omklædningsfaciliteter.

Sikkerhed og brand

Sikkerhed
Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Hjertestarter
På Hangøvej er der ophængt hjertestarter ved hovedindgangen.

Ved brand
I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv

 • Ring 112

 • Evakuer, hvis nødvendigt

 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17


Driftsmeddelelser

Lukning for strømmen torsdag 9. feb. (08-02-2017)
Der vil være lukket for strømmen på Jens Baggesens Vej 53 torsdag den 9. feb. i tidsrummet kl. 17.00 – 19.00.

Lukket for vandet på Jens Baggesens Vej den 3. nov. (02-11-2016)
Der bliver lukket for vandet på Jens Baggesens Vej 53 torsdag den 3. november i tidsrummet fra kl. 8.00 – 17.00. Toiletterne på Hangøvej kan benyttes i stedet.

Udskiftning af vandledning på Jens Baggesens Vej og Finlandsgade (26-09-2016)
I forbindelse med gravearbejdet kan der blive lukket for vandet i perioder, hvilket der vil komme nærmere oplysninger om. Arbejdet foregår mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 07:00 til 16:00. Arbejdet påbegyndes på Jens Baggesens Vej i oktober 2016. Herefter arbejdes etapevis hen mod krydset ved Paludan-Mullers Vej med fortsættelse op ad Finlandsgade, hvor projektet afsluttes i januar 2017.

Orientering fra kommunen om lokalplaner (31-08-2016)
Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til fremtidig anvendelse af område ved Finlandsgade og Helsingforsgade med omdannelse til etageboliger og erhverv. Læs mere her

Workshop om Byens Udvikling og Vækst på Katrinebjerg (08-08-2016)
Aarhus Kommune er i øjeblikket ved at undersøge muligheder for udvikling og vækst på Katrinebjerg. Der er derfor planlagt workshops i efteråret med henblik på at udvikle lokale prøveballoner for byliv, der kan gøre bydelen endnu mere innovativt i fremtiden. RIA, Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, deltager i dette udviklingsarbejde og kan kontaktes ved eventuelle spørgsmål.

Brandalarm (3. maj 2016)
Denne brandalarm skyldtes damp i vaskerummet. Det vil blive undersøgt, hvad der forårsagede det, og om der er brug for at ændre på procedurer for vask.

Brandalarm (28. september 2015) 
Årsagen til brandalarmen i dag var, at en studerende havde forsøgt at smelte noget chokolade i en mikrobølgeovn.
Der var røgudvikling men ingen brand.

Brandalarm (28. maj 2015)
Årsagen til brandalarmen var en brand i en gryde med madolie. Forsøget blev udført af en semesterprojektsgruppe, som undersøger indvirkning af ozon på aflejring af madolie i ventilationssystemer.
Da branden opstod lagde de studerende hurtigt brandtæppe på gryden. Da dette ikke virkede slukkede de ilden med en pulverslukker. Gryden blev efterfølgende båret udenfor, men røgudviklingen var kraftig og havde hurtigt fyldt rummet og tilstødende gange. De studerende holdt hovedet koldt, og agerede efter sikkerhedsprocedurerne.
Det vides ikke endnu om årsagen til branden skyldes selvantændelse grundet høj varme eller evt. gnistdannelse.
Der var ingen personskade, og umiddelbart heller ikke sodskader.
Brandalarmen gik som følge af røgudviklingen og årsagen til, at den blev ved så længe, er at den ikke kunne nulstilles, før røgen var ventileret ud.