Vejledning i karaktergivning

Vejledning i karaktergivning for skriftlige prøver

Når man i en skriftlig opgave med delspørgsmål med rimelighed kan antage, at der er en direkte sammenhæng mellem læringsmålsopfyldelsen og brøkdel af besvarede spørgsmål, kan der som vejledning anvendes følgende procentskala:

Karakter grænse

12

---------------- 92% opfyldelse af læringsmålene

10

---------------- 84% opfyldelse af læringsmålene

7

---------------- 68% opfyldelse af læringsmålene

4

---------------- 60% opfyldelse af læringsmålene

02

---------------- 50% opfyldelse af læringsmålene

00

---------------- 25% opfyldelse af læringsmålene

-3


 

Som følge heraf kan der for hver delopgave i et eksamenssæt angives en vægtning af opgavens omfang i forhold til læringsmålenes opfyldelse.

Ovenstående er udelukkende vejledende. Den endelige karakter gives på baggrund af en samlet vurdering af læringsmålsopfyldelsen, jf. karakterbekendtgørelsens ordlyd.

Studieledelsen
18. december 2007

98490 / i31