Forår 2014

Program

Plagiering og eksamensformer

Med de digitale muligheder bliver det lettere og lettere for studerende at kopiere noget ind i deres skriftlige arbejder og lade som om at det er deres eget - at plagiere. Den første del af denne dag vil sætte fokus på dette - hvad er det, hvad gør vi, hvordan finder vi det?

Den anden del af dagen vil sætte fokus på eksamensformer. Her vil vi starte på at evaluere eksamensformen i kurserne - er der allignment mellem læringsmålet, kursusformen og eksamensformen. Hvis ikke - hvad kan vi så lave det om til?

Program

8.00 – 8.30: Ankomst og kaffe (forhallen i Shannon bygningen)

8.30 – 8.40: Velkomst (lokale S009+S013)

8.40 – 8.55: Introduktion til første emne (plagiering) 

8.55 – 9.50: Hvordan ser vi plagiering? (retningsvis gruppearbejde) Eksempler. Øvelser stopplagiat.nufileadmin/www.ase.au.dk/Filer/Medarbejdere/CDL/CDIO_dage/OEvelser.zip

9.50 – 10.30: Retningsvis tilbagemelding med indtagelse af kaffe/brød

10.30 – 10.55: Hvordan citerer vi korrekt? (lokale S009+S013) bibliotekets hjælpeside

10.55 - 11.10: Hvordan håndterer AU plagiering? (lokale S009+S013) Hvis du møder eksamenssnyd Undgå eksamenssnyd

11.10 - 11.45: Hvordan finder vi plagiering? (lokale S009+S013)

11.45 – 12.30: Frokost 

12.30 – 12.45: Eksamensformer og VUE (værktøj til udvikling af eksamensformer) (lokale S009+S013)

12.45 - 13.00: VUE opgave (lokale S009+S013) link til VUE

13.00 - 13.15: To alternative måder at holde mundtlig og skriftlig eksamen på (lokale S009+S013)

13.15 - 13.45: Kan du bruge en anden form for mundtlig/skriftlig eksamen? (2-3 pers gruppearbejde) Skema til tilbagemelding

13.45 - 14.00: Opsamling (lokale S009+S013)

Hjemmearbejde

For de kurser du underviser: Reflekter over hvorfor eksamensformen er som den er og om den passer med læringsmålene

Evaluering

100948 / i31