Forår 2013

Program for CDIO dagen 4. juni 2013

8.30 – 9.00: Velkomst v/CDL

9.00 – 10.00: Reinventing the university v/ Roger Hadgraft RMIT

10.00 – 11.00: Individuel + gruppevis arbejde om din undervisning af et konkret kursus

11.00 – 11.20: Erfaringer med brug af materiale fra Udacity v/HKa

11.20 – 11.40: Erfaringer med at minimere forelæsningstiden v/PT

11.40 – 12.00: Erfaringer med at håndtere diversitet af studerende v/GSJo

12.00 – 12.45: Frokost

12.45 – 13.15: En studerendes oplevelse af sit diplomstudie v/Christian Blirup, tidligere studerende

13.15 – 14.45: Gruppearbejde: Konkrete ændringer i det didaktiske design for dit kursus

14.45 – 15.00: Kaff’

15.00 – 15.30: ”Rigets” tilstand v/CSi

99176 / i31