Efterår 2015

CDIO dag 17. December 2015

Navitas, Auditoriet

Program

8.00 - 8.30: Morgenkaffe, rundstykker og registrering

8.30 - 9.15: Conni orienterer om tilbagemeldingen fra AUs bestyrelse omkring satsningen på ingeniørområdet

9.15 - 9.30: Velkomst og info om dagen

9.30 - 10.30: Keynote: "Why activate your students?"

10.30 - 12.00: The Index Card Tower Design Challenge (oplægpressemeddelelser)

12.00 - 13.00: Frokost

13.00 - 14.00: Workshops (vælg en af de fire):

  1. Gør undervisning, laboratoriearbejde og evaluering uafhængig af tid og sted
  2. Aktivering af store hold med Think-Pair-Share (TPS), Clickers, Kahoot og Classroom Assessment Techniques (CAT)
  3. Øg den faglige forståelse med studenterposters SAMT Studentergenererede faglige spørgsmål med "Peer-wise"
  4. Lad de studerende teste deres viden med Immediate Feedback Assesment Technique (IF-AT) SAMT Faglig fernisering - opgaveløsning med Post-its

14.00 - 14.30 Kaffe og Kage

14.30 - 15.30: Workshops (vælg en af de fire):

  1. Gør undervisning, laboratoriearbejde og evaluering uafhængig af tid og sted
  2. Aktivering af store hold med Think-Pair-Share (TPS), Clickers, Kahoot og Classroom Assessment Techniques (CAT)
  3. Øg den faglige forståelse med studenterposters SAMT Studentergenererede faglige spørgsmål med "Peer-wise"
  4. Lad de studerende teste deres viden med Immediate Feedback Assesment Technique (IF-AT) SAMT Faglig fernisering - opgaveløsning med Post-its

15.30 - 16.00: Gameification - spil i undervisningen:
”E-bøger til holdundervisningen i retsmedicin” v. Asser Hedegård Thomsen
The Buzz project” v. Peter Johan Yding Brunbech, centerleder på HistoryLab i Jelling

16.00 - 18.00: Juleafslutning. Starter med Connis juletale - herefter gløgg og socialt samvær

114793 / i31