Efterår 2013

Projektvejledning - hvordan støtter vi vore studerende til optimalt team-arbejde og læring?

Alle studier har projektarbejde som en vigtig integreret del. Langt de fleste undervisere er derfor også vejledere for en eller flere projektgrupper. På denne CDIO dag vil vi sætte fokus på rammen for vejledningen af projektgrupper ; specielt med fokus på proces-vejledningen (dvs. den del af vejledningen som handler om projektgruppens samarbejde og organisering). Dagen vil bestå af en række oplæg efterfulgt af sprints (hurtige gruppearbejder). Du vil inden dagen modtage lidt hjemmearbejde, så alle kan få det optimale ud af dagen

Program

8.00 – 8.30: Ankomst og kaffe (uden for 239)

8.30 – 8.45: Velkomst (lokale 239)

8.45 – 10.00: Trivsel, læring og kreativitet

10.00 – 10.15: Kaffe og et rundstykke (foran 239]

10.15 – 11.30: Trivsel, læring og kreativitet (fortsat, lokale 239)

11.30 – 12.00: FLOW

12.00 – 12.45: Frokost (festsalen)

12.45 – 13.15: Individuelle styrker (festsalen)

13.15 – 13.45: Individuelle styrker (fortsat, lokale 239)

13.45 – 14.15: Forudsætninger for samarbejde i grupper (lokale 239)

14.15 – 14.30: Værktøjer (lokale 239)

14.30 – 14.45: Kaffe og kage (foran 239]

14.45 – 15.15: Værktøjer (fortsat, lokale 239)

15.15 – 16.00: Den videre proces og afrunding

Hjemmearbejde

Albert Bandura (2012) Self.efficacy. Kognition & Pædagogik (83)

Shelly L. Gable & Jonathan Haidt (2005) What (and Why) Is Positive Psychology?  Review of General Psychology (Vol9, No. 2, p.103–110)

Evaluering

evalueringsraport

99147 / i31