Afholdte HotSpots i foråret 2014

Tirsdag den 13. maj kl. 14:30, Hangøvej, lokale 2.35

Undervisning via studiekredse — de studerende arbejder og lærer

De seneste semestre er der eksperimenteret med at gennemføre kurser ved hjælp af studiekredse som alternativ til ”traditionel” klasseundervisning. Ideen er dukket op i forbindelse med undervisning af små hold og er så udviklet siden. Tilrettelagt rigtigt opnår man det, at de studerende arbejder og den der arbejder lærer, som bekendt. Underviserens rolle ændres i retning af en coachrolle i højere grad end i en traditionel underviserrolle. På denne HotSpot vil vi arbejder med disse og mange andre spørgsmål:

  • Hvilke udfordringer er der i at undervise efter denne model?
  • Hvad sker der når jeg som underviser mister styringen?
  • Hvor tidskrævende er denne form, for underviseren?
  • Hvornår kan modellen bruges?

Vi har fået tre undervisere til at komme med et lille oplæg om deres erfaringer med undervisningsformen, og derefter åbnes for diskussionen.

 Afholdte HotSpots

Tirsdag den 1. april kl. 14:30, DA2, lokale 327

Tablets - erfaringer med brugen i undervisningen?

Formidlingen går mod at blive mere levende og samtidig kunne inddrage forskellige værktøjer som programmeringsmiljøer, CAD o. lign. På denne HotSpot vil vi give eksempler og små praktiske fif til at bruge en tablet-PC i din undervisning. Du vil f.eks. høre om hvordan man kan high-lighte direkte på et kørende program, skrive i pdf-dokumenter, gøre dine powerpoints mere levende, zoome ind så alle kan se det mm. Og datoen er ikke en aprilsnar J

link til slides

Onsdag den 23. april kl. 14:30, KB, lokale 235E

Elektroniske eksaminer

Eksamensformer som svarer til læringsmålene er et krav. På ASE anvender vi derfor mange forskellige eksamensformer, en er elektroniske multiple choice. Til brug for dette har Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet indkøbt licens til Question Writer. På denne HotSpot vil du høre om erfaringer med brug af Question Writer (QW), samt selv få lejlighed til at prøve dette værktøj så du er klar til at bruge det i din undervisning.  HotSpot’en er både for dig som ikke har anvendt QW endnu og for dig som allerede har anvendt QW men gerne vil høre andres erfaringer med det.

Link til introduktionsvideo

Link til samlet materiale (21 MB -eksl. introduktionsvideo)

Spørgsmål til cdl@iha.dk

100430 / i31