Afholdte HotSpots efteråret 2015

HotSpots

5. oktober 2015: Webinar om Zaption

Brugen af video i undervisningen vinder mere og mere frem - mange producerer selv videoer, andre finder dem på YouTube, Vimeo el. lign. At de studerende ser en video er dog ikke så engagerende som hvis de skal arbejde med den, men hvordan får du lige indarbejdet check spørgsmål på om de har forstået det basale eller refleksions spørgsmål hvor de skal reflektere over det som er gennemgået i video materialet. Her kan et værktøj som Zaption (eller et lignende som EdPuzzle) være en løsning.

Du kan finde optagelsen fra webinaret på følgende link: c.deic.dk/p5gqbvlgfh9/

4. november 2015: Skriftlig eksamen, kan det gøres bedre

Afholdes på Navitas kl. 14.00 (Kan ses i: 3210-03.070 (Navitas); 5125-110 (Katrinebjerg); 8001-2048 (Herning))

En del studier på Ingeniørhøjskolen har anvendt og anvender skriftlige eksaminer i en vis udstrækning. Der er oftest tale om en traditionel 4 timers skriftlig stedprøve. Dette kræver oftest fremstilling af 2 opgavesæt og et resursekrævende rettearbejde. Vi vil på dette hotspot se på alternative muligheder for afholdelse af skriftlige eksaminer. Hvordan man kan evaluere de opstillede læringsmål på en smartere måde og måske samtidigt gøre det mindre resursekrævende og måske også på en måde så de studerende faktisk lærer noget (mere) ved eksamen.

30. november: Studerende på ingeniørhøjskolen – hvad er de for nogle?

Afholdes på Navitas kl. 14:30-16.30 i 03.070. Du kan også se med via videolink på Katrinebjerg (5125-110), på Hangøvej (5250-2.08A), og i Herning (8001-2048)

Ungdomsuddannelserne udvikler de studenternes studiekompetencer, men hvad kendetegner de studerende vi optager i 2015? – hvad er de gode til, hvor er de udfordret? 
Vi har, i november måned, undersøgt 2. semesters studerendes opfattelse af koblingen mellem ungdomsuddannelse og ingeniørhøjskolen i forhold til studiekompetencer og udfordringer ved at starte på en videregående uddannelse.
Indledningsvis vil vi, på dette HotSpot, fremlægge resultaterne af undersøgelsen, og derefter lægges der op til refleksion over, hvilke oplevelser I har i forhold til de studerendes kompetencer, samt hvordan de kan imødekommes og håndteres i undervisningssammenhæng.
Vi håber, I vil få et relevant, kvantitativt indblik i den masse af studerende som optages på ingeniørhøjskolen samt få inspiration og sparring i forhold til jeres undervisning.

 

Du vil blive indbudt via din Outlook kalender til det enkelte HotSpot.

Spørgsmål kan sendes til cdl@ase.au.dk

Vi glæder os rigtig meget til at se dig - enten fysisk eller online til et webinar

Husk at vi holder CDIO-dag d. 17. december, så hold øje med din indbakke hvor du vil få mere information.

111667 / i31