Afholdte HotSpots efteråret 2014

Onsdag den 24. september kl. 14:30, Navitas, lokale 04.059

Det aktive læringsrum - hvordan skaber vi betingelser for aktiv læring?

Som bekendt er det den der arbejder der lærer, eller som Steen Larsen formulerer det i den ultimative formel for effektive læreprocesser: De studerende lærer kun noget, når de 1) arbejder, 2) engageret, 3) inden for deres aktuelle 'båndbredde''. Hvordan planlægger og gennemfører vi undervisning, hvor de studerende arbejder fremfor at det er os undervisere der formidler/gennemgår/forelæser i den største del at tiden? Hvordan indretter vi læringsrummet - klasseværelset - så det understøtter dette, at de studerende arbejder? Hvilke aktiviteter skal foregå i klassen og hvilke skal hellere foregå udenfor?

 

AFLYST - Torsdag den 9. oktober kl. 14:30, KB, lokale 120E

”Prangende præsentationer”

Rigtigt mange benytter forskellige former for præsentationsværktøjer til formidling af undervisningen. På denne HotSpot vil vi se på forskellige værktøjer til at gøre præsentationen bedre. Værktøjerne inkluderer forskellige add-ins til power point såsom AU’s skabeloner og power point labs.

 

Onsdag den 29. oktober kl. 14:30, Navitas, lokale 04.059

Akademisk foretagsomhed

Alle studerende er nysgerrige og ønsker helt grundlæggende at lære. De værktøjer vi giver de studerende igennem vores kurser og undervisningsforløb, sætter dem i stand til at teste og evaluere egne hypoteser, og herigennem lære endnu mere. Spørgsmålet er bare: ”passer det”? Vi har nok alle oplevet studerende som ikke selv tilegner sig ny viden - hvad kan vi gøre for at motivere dem? Denne HotSpot tager fat om emnet "academic self-efficiency", og hvordan vi kan motivere de studerende til at få mere ud af deres egen forberedelse. Du vil blive introduceret til begrebet, prøve at teste dig selv, få værktøjer til at du kan teste dine studerende og ideer til hvordan du kan motivere dine studerende.

 

Tirsdag den 25. november kl. 14:30, Navitas, lokale 04.059

Pencasts

Vi har gennem længere tid set på hvordan vi kan blive bedre til at udnytte andre medier som undervisningsmaterialer. Der er blevet produceret videoer ved hjælp af produktionsselskaber, optaget videoer med mobiltelefoner og optaget PowerPoint præsentationer med Camtasia. I denne HotSpot vil vi se på hvordan man kan lave videobaserede materialer som tager udgangspunkt i det håndskrevne – for eksempel løsningen af en beregningsopgave eller et matematikstykke. Konkret vil vi på denne Hotspot beskæftige os med Pencasts (digitalisering af håndskreven tekst kombineret med tale), hvordan disse kan udføres og implementeres i undervisningen samt diskutere anvendelsen af denne form for medie.

 

Tirsdag den 9. december kl. 14:30, KB, lokale 120E

Peer Instruction

Peer Instruction er en utrolig nyttig og givende didaktisk teknik. Men hvordan finder man de gode spørgsmål, som er velegnet dertil? Og hvilke faldgruber kan der være når man designer spørgsmålene? Hvilke tekniske løsninger findes der til at afvikle spørgsmålene? Alt dette og mere er omdrejningspunktet for denne Hotspot omkring Peer Instruction spørgsmål.

Spørgsmål til cdl@iha.dk

101156 / i31