Lena Kühl

I nedenstående tekst beskriver Lena Kühl selv sit maleriske virke:


kort tekst om mit maleri

juni 2012

”som alle og enhver søger jeg en vej fra et punkt til et andet”
Michel Serres

mit maleri handler først og fremmest om følelser. min metode kan kaldes arkæologisk.  jeg leder efter noget som jeg ikke på forhånd ved hvad er.
ofte vil flere temaer optræde i samme maleri, men i et forsøg på at skabe overskuelighed kunne man inddele malerierne i følgende temaer:

strukturer
har altid interesseret mig. oftest i form af mønstre og ornamenter, men også som metode til analyse af sprog og menneskets forestillinger om livet og døden. mit speciale i arabisk var en strukturel analyse af før og tidlig islamiske paradisforestillinger. som barn tegnede jeg mønstre og lagde mosaikker. i mit maleri er mønstrene nogen gange udgangspunkt andre gange slutpunkt. nogle gange er der kun brudstykker tilbage på det færdige maleri

repræsentationer
mytologier og eventyr, beretninger om de andres liv og forestillinger fascinerer mig og er ofte følelsernes klangbund
der er for mig en sammenhæng mellem den klassiske fortælling og ornamenterne. helten drager ud, der sker noget, han vender hjem – forandret.
på lignende vis har mange ornamenter et begyndelsespunkt eller en grundform, en forandring og en afslutning, der er helheden

morfologier og landskaber
beskrivelser af former især organismernes, og deres forandring er et omdrejningspunkt i mange af mine malerier. jeg synes det er forunderligt hvordan vi er så forholdsvis enige om at identificere de ting der omgiver os og jeg prøver at udfordre en fastlåst opfattelse af tingene og at undersøge deres iboende muligheder for forandring
landskaberne, vejret, alle naturens elementer er uomgængelige og uundværlige som primus motor i al min kunst


Kilde: www.lenakyhl.dk

99966 / i31