Feriepenge

Feriepenge

Optjente feriepenge fra Aarhus Universitet ses i den digitale løsning fra Feriepengeinfo, som findes på www.borger.dk.

Der vil derfor ikke længere blive udstedt feriebeviser fra Aarhus Universitet, men i stedet udsendt orienterende brev fra Feriepengeinfo til e-Boks. I brevet oplyses optjente feriepenge/-dage samt vejledning om, hvor og hvordan disse søges.

Dette gælder også hvis du er nyansat ved Ingeniørhøjskolen AU og skal have feriepenge udbetalt fra en tidligere dansk arbejdsgiver.

Tilgodehavende feriepenge

Hvis du ikke har modtaget orienterende brev fra Feriepengeinfo eller har spørgsmål vedrørende din ferieafregning, bedes du kontakte AU HR, Løn.

 

 


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 25.10.2018