Ferieafvikling 2017-2018

Afvikling af almindelige feriedage og særlige feriedage

Det er universitetsledelsens ønske, at al ferie og alle særlige feriedage så vidt muligt skal være afholdt ved ferieårets udløb. Medarbejdernes rettigheder efter ferieloven og ferieaftalen respekteres.
Ifølge ferieloven skal man som medarbejder afholde op til 20 optjente feriedage inden ferieårets udløb, da retten til at afholde feriedagene ellers fortabes.

Som et led i dialogen om feriens tilrettelæggelse fremsender institutsekretariatet/vicedirektør-området i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt på det enkelte institut/ vicedirektørområde hvert år inden 1. februar et ferieskema til alle ansatte. Heri kan medarbejderen anføre ønske om tidspunkt for afvikling af ferie og evt. også for afvikling af særlige feriedage.

For medarbejdere, der har optjent fuld ferieret, men ikke udfylder skemaet inden for den i skemaet angivne frist, vil det, i det omfang det er muligt under hensyntagen til opretholdelse af nødvendige funktioner, blive registreret og meddelt umiddelbart efter 1. april, at de 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage afvikles som følger:

Almindelige feriedage:

  • 4 uger i juli (uge 27-30 inkl.)
  • 2 dage i efterårsferien (uge 42)
  • 3 dage før påske

Særlige feriedage:

  • 1 uge omkring jul og nytår (22. 27. 28. 29. december 2017 samt 2.1.2018)
116218 / i31