Ferie og fravær

Ferieafholdelse

Ferieafvikling 2018/2019

Afvikling af almindelige feriedage og særlige feriedage

Det er universitetsledelsens ønske, at al ferie og alle særlige feriedage så vidt muligt skal være afholdt ved ferieårets udløb. Medarbejdernes rettigheder efter ferieloven og ferieaftalen respekteres.
Ifølge ferieloven skal man som medarbejder afholde op til 20 optjente feriedage inden ferieårets udløb, da retten til at afholde feriedagene ellers fortabes.

Som et led i dialogen om feriens tilrettelæggelse fremsender institutsekretariatet/vicedirektør-området i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt på det enkelte institut/ vicedirektørområde hvert år inden 1. februar et ferieskema til alle ansatte. Heri kan medarbejderen anføre ønske om tidspunkt for afvikling af ferie og evt. også for afvikling af særlige feriedage.

For medarbejdere, der har optjent fuld ferieret, men ikke udfylder skemaet inden for den i skemaet angivne frist, vil det, i det omfang det er muligt under hensyntagen til opretholdelse af nødvendige funktioner, blive registreret og meddelt umiddelbart efter 1. april, at de 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage afvikles som følger:

Almindelige feriedage:

 • 4 uger i juli (uge 27-30 inkl.)
 • 2 dage i mellem jul og nytår (27-28 december)
 • 3 dage før påske

Særlige feriedage:

 • Uge 42 (5 dage)

 

ASE brev vedrørende registrering af ferie for ferieåret 2018-2019

ASE ferieskema for ferieåret 2018-2019

Fravær

Sygemelding

Fravær på grund af sygdom eller barns sygdom skal meddeles om morgenen på første fraværsdag til Fravaer@ase.au.dk

Desuden skal du orientere din nærmeste leder. Evt. undervisning, møder og andre aftaler er du selv ansvarlig for at aflyse.

Du vil modtage en "Blanket til sygemelding" pr. mail.
Denne udfyldes, underskrives og sendes tilbage til Fravaer@ase.au.dk og du er dermed raskmeldt.

Omsorgsdage

Ansatte i Staten har ret til 2 omsorgsdage med løn om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Afholdelse af omsorgsdage skal meddeles skriftligt til nærmeste leder samt til fravaer@ase.au.dk. 

Adgang til bygningerne i ferieperioder

I sommerferien, uge 42, i julen og i påsken vil der være begrænset adgang til Ingeniørhøjskolens bygninger på Finlandsgade, Hangøvej og Navitas. Læs mere nedenfor.

Påsken 2018

Hverdagene før påske (26.-28.03.2018):

Finlandsgade

 • Adgang (Edison, Kahn, CODD, Shannon og Hopper) kun med adgangskort.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale E100 og E326).
 • Undervisningslokaler låses efter rengøring.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • Kaffeautomaten Finlandsgade 22, lokale 207 E, lukkes.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.
 • IT-Helpdesk Katrinebjerg er ikke bemandet.

Hangøvej

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • IT-Helpdesk Katrinebjerg er ikke bemandet.

Jens Baggesens Vej

 • Adgang kun med adgangskort.

Navitas

 • Adgang til niveau 3 og 4 kun med adgangskort, hovedindgangen vil være åben som normal.
 • Undervisningslokaler låses efter rengøring.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale 03.090 Navitas).
 • Kantinen holder lukket.
 • IT-Helpdesk Navitas er ikke bemandet.

Kristi himmelfart 2018

Fredag efter Kristi himmelfartsdag (11. maj 2018):

Finlandsgade

 • Adgang (Edison, Kahn, CODD, Shannon og Hopper) kun med adgangskort.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale E100 og E326).
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • Kaffeautomaten Finlandsgade 22, lokale 207 E, lukkes.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.

Hangøvej

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.

Jens Baggesens Vej

 • Adgang kun med adgangskort.

Navitas

 • Adgang til niveau 3 og 4 kun med adgangskort, hovedindgangen vil være åben som normal.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale 03.090 Navitas).
 • Kantinen holder lukket.

Grundlovsdag

Grundlovsdag den 5. juni er en fridag med løn på Aarhus Universitet. Læs nærmere her

Sommer 2018

ASE holder lukket for eksterne henvendelser som angivet nedenfor på de forskellige lokationer:

Finlandsgade (uge 28-30)

 • Adgang kun med adgangskort (Edison, Shannon, Kahn/Codd, Hopper). Bemærk uge 31 er kun hoveddøren i Edison og Shannon åben kl. 8-15.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale E100 og E326).
 • Ingen levering eller forsendelse af post.
 • Cafeen Nygaard-bygningen er lukket i ugerne 27-33.
 • Der vil ikke blive leveret frugt i ugerne 27–32.
 • IT-helpdesk Katrinebjerg er lukket i ugerne 28-31.

Hangøvej (uge 27-32)

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post.
 • Der vil ikke blive leveret frugt i ugerne 27–32.
 • IT-helpdesk Katrinebjerg er lukket i ugerne 28-31.

Jens Baggesens Vej (uge 28-30)

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Bemærk begrænset åbning i uge 27 og 31 i tidsrummet kl. 9-14. 

Navitas (uge 29-31)

 • Adgang til niveau 3 og 4 kræver adgangskort, hovedindgangen vil være åben som normal.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale 03.090).
 • Ingen levering eller forsendelse af post.
 • Kantinen Navitas er lukket i ugerne 28-31.
 • IT-helpdesken Navitas er lukket i ugerne 28-31.

Uge 42 - 2018

Uge 42 - undervisningsfrie uge

Bemærk følgende for perioden 15.-19. oktober 2018:

 

Finlandsgade

 • Adgang (Edison, Kahn, CODD, Shannon og Hopper) kun med adgangskort.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale E100 og E326).
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.

Hangøvej

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.

Navitas

 • ASE sekretariatet er lukket (lokale 03.090 Navitas).
 • Kantinen holder lukket.
 • IT-helpdesken holder lukket.

Julen 2017

Bemærk følgende for perioden 23. december 2017 - 1. januar 2018, begge dage inkl.:

Finlandsgade

 • Adgang (Edison, Kahn, CODD, Shannon og Hopper) kun med adgangskort.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale E100 og E326).
 • Undervisningslokaler låses efter rengøring.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • Kaffeautomaten Finlandsgade 22, lokale 207 E, lukkes.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.
 • IT-Helpdesk Katrinebjerg er ikke bemandet.

Hangøvej

 • Adgang kun med adgangskort.
 • Ingen levering eller forsendelse af post og pakker.
 • Der vil ikke blive leveret frugt til medarbejdere.
 • Cafeen Nygaard-bygningen holder lukket.
 • IT-Helpdesk Katrinebjerg er ikke bemandet.

Jens Baggesens Vej

 • Adgang kun med adgangskort.

Navitas

 • Adgang til niveau 3 og 4 kun med adgangskort, hovedindgangen vil være åben som normal.
 • Undervisningslokaler låses efter rengøring.
 • ASE sekretariatet er lukket (lokale 03.090 Navitas).
 • Ingen fordeling af post og pakker
 • Kantinen holder lukket, og der kan være begrænset udvalg ugen før jul og uge 1. Bemærk at kantinen lukker kl. 13 fredag den 22. december 2017.
 • IT-Helpdesk Navitas er ikke bemandet.
96092 / i31