Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Sundheds- og sikkerhedsarbejdet på Ingeniørhøjskolen varetages af vores interne arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen består af en daglig sikkerhedsleder og 5 arbejdsmiljøgrupper, som udgør et lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU). Formanden for LAMU er direktør Conni Simonsen. 

Der er en arbejdsmiljøgruppe for kontorer, en for undervisningslokaler samt tre for værksteds- og laboratorieområdet – henholdsvis en for kemilaboratorier på Hangøvej, Navitas og i Herning, en for elektroniklaboratorier i Herning og en for de resterende laboratorier og værksteder på Navitas og Katrinebjerg.

Arbejdsmiljøgruppen er hjørnestenen i skolens arbejdsmiljøarbejde, og det er herfra alt det daglige arbejde med arbejdsmiljø udgår.

Har du spørgsmål eller kommentarer til dit arbejdsmiljø, kan du kontakte den arbejdsmiljøgruppe, der har ansvaret inden for dit arbejdsområde. 

For at arbejdsmiljøudvalgets opgaver kan løses effektivt i det daglige, er det nødvendigt, at der er én person, der kan handle på udvalgets vegne. Den daglige sikkerhedsleder har denne funktion.

Læs mere på undersiderne om:

95785 / i31