Mere innovation i bygningsingeniør-uddannelserne

Bygningsingeniørstuderende kan i de kommende år se frem til meget mere innovation og entreprenørskab på skoleskemaet.

02.07.2015 | Kim Harel

Ingeniørhøjskolen har fået penge fra AU's pulje for udvikling af uddannelser til at forbedre entreprenørskabsundervisningen på bygningsingeniøruddannelserne. (Foto: AU Arkiv)

Med 150.000 kr. i støtte fra universitetets pulje til uddannelsesudvikling skal Ingeniørhøjskolens undervisere på bygningsingeniøruddannelserne indgå i et efteruddannelsesforløb omkring innovation og entreprenørskab.

”Vi skal blive bedre til at motivere studerende til at sætte deres faglighed i spil på nye måder. Vi ønsker at skabe en ny innovationskultur på uddannelsen, og det starter hos medarbejderne, som nu får mulighed for at videreudvikle deres kompetencer inden for entreprenørskabsundervisning,” siger Asger Schou, udviklingschef for diplomingeniøruddannelserne Bygningsdesign og Bygningsteknik på Aarhus Universitet.

Bygningsafdelingens undervisningsgruppe skal deltage i kompetenceudviklingsforløb i efteråret 2015, hvoraf dele foregår som E-learning. Her skal de blandt andet skabe et nyt kursusforløb i innovation og entreprenørskab til brug i undervisningen på 4. semester.

Byggebranchen efterspørger ny dimittendprofil
Ønsket om et øget fokus på innovation og entreprenørskab på bygningsingeniøruddannelserne stammer blandt andet fra Ingeniørhøjskolens aftagerpanel. Her har virksomhederne givet udtryk for, at de har brug for ingeniører, der kan være med til at sætte nye dagsordener i byggeriet.

”Vores studerende skal have en solid byggeteknisk viden, men de skal også udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at skabe en bevidsthedsændring i den danske byggebranche og skubbe på for mere nytænkning. Det er en forudsætning for, at vi kan udbygge og bevare vores førerposition inden for bæredygtigt byggeri og også vores konkurrencedygtighed på et marked, der i stigende grad internationaliseres,” siger Asger Schou.

Konjunkturanalyser fra Dansk Byggeri og Dansk Industri viser, at den danske byggebranche i sammenligning med andre brancher i dag er præget af lav produktivitet og vækst.

KONTAKT

Asger Schou, udviklingschef, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet:

Tlfl.: +45 5159 6555
E-mail: assc@ase.au.dk

 

Medarbejdere
89974 / i31