Julehilsen fra Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører Uden Grænser (IUG) takker for Ingeniørhøjskolens bidrag til foreningens arbejde i 2018

21.12.2018

Historisk travlt år for Ingeniører Uden Grænser

Kære medarbejdere og ledelse hos Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, tusind tak for jeres engagement i IUG’s virke i 2018. Jeres medlemskab hos IUG har stor betydning og det er vigtig vej for os til at nå ud til jer, den danske fagbase.

Her ved juletid ser jeg som formand tilbage på et særdeles godt år i IUG, som på mange måder har været historisk. I løbet af 2018 har frivillige i IUG tilsammen været over 500 dage på mission og vores arrangement til World Toilet Day den 19. november var også det største af sin slags. Vi oplever også en stadigt stigende interesse fra virksomheder og organisationer, som ønsker at samarbejde med os og en stor tilgang af nye medlemmer og aktive frivillige.

Det har været et travlt år med mange projekter – både dem under udvikling, implementering og afsluttede. Faktisk har IUG i øjeblikket 27 aktive projektgrupper. Det er vores projekter, der er kernen i IUG, så stor tak til alle jer, der yder en indsats for nogle af verdens fattigste og dermed bidrager til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Situationen i verden omkring os, blandt andet og desværre med historisk mange mennesker på flugt fra nød og fattigdom, bekræfter det mig i, at vores indsats i IUG er rigtig vigtig og at det vi bidrager med er utroligt vigtigt for dem vi når med vores indsats.

For nylig har vi fået tilsagn om donationer til vores projekt med en erhvervsskole for handicappede unge i Kenema, Sierra Leone (Opportunity Training Center). Som formand er jeg utroligt glad for, at vi kan arbejde med denne udsatte gruppe. Dette projekt netop IUG’s fokus på at nå de fattigste af vores medmennesker og sikre at de også bliver en del af udmøntning af vores fælles verdensmål og at ingen lades tilbage.

Vi ser også frem mod nye aktiviteter i 2019 med renovering af sundhedsklinikker i landdistrikterne i Sierra Leone finansieret af Bygma Fonden. Arbejdet i Zimbabwe ser nu også ud til at kunne gå i gang, da der også er kommet donationer her og i lande som Bolivia og Uganda er der også spændende planer for 2019. Endelig vil det kommende år også byde på øget fokus på intern læring og træning så vi sammen kan blive endnu bedre til det vi ønsker at udrette verden over.

Husk, at du nemt kan give en julegave til IUG eller tilmelde dig løbende donation. Du kan få skattefradrag for op til 15.900 kr. i 2018, hvis du oplyser dit CPR-nummer.

Som ansatte hos Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og til alle jer, som også er medlemmer, skal I have en varm tak for jeres engagement og store interesse i vores virke, og vi håber at vi ser jer igen efter årsskiftet til nye udfordringer i 2019.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Bent Michael Nielsen

Formand for Ingeniører Uden Grænser

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
89974 / i31