Meddelelser

Foto: Lars Kruse, AU Foto

26.04.2019 | Medarbejdere

Høring af forslag om deling af fakultetet Science and Technology

Forslaget om deling af Science and Technology i to fakulteter er nu blevet forelagt AU’s bestyrelse, som godkendte at forslaget sendes i høring på AU. Høringsprocessen går i gang den 26. april. Læs om forslaget her og om, hvordan høringsprocessen vil forløbe.

10.04.2019 | Medarbejdere

APV-rapporterne er klar – nu starter det lokale opfølgningsarbejde

Resultaterne af APV 2019 viser, at medarbejderne på universitetet overordnet set er tilfredse med at arbejde på AU. Nu går de enkelte enheder i gang med at afholde dialogmøder. Her er der mulighed for at tolke resultaterne og drøfte, hvilke konkrete initiativer der evt. er behov for at sætte i værk lokalt.

Foto: Melissa Bach Yildirim

22.03.2019 | Medarbejdere

Tilmeldingen til DHL Stafetten 2019 er åben

AU deltager igen i år i DHL Stafetten, og tilmeldingen er nu åben. Kom med ud i det grønne og få en hyggelig aften med dine kollegaer. Sidste frist for tilmelding er 9. maj.

Foto: dypång management

22.03.2019 | Medarbejdere

ST Summer Hangout

Sæt X i kalenderen fredag 23. august. Alle ansatte ved ST inviteres igen i år til sommerfest på Navitas i Aarhus. Dagen byder på holdaktiviteter om eftermiddagen og spisning og musik om aftenen. Invitation og tilmelding vil blive udsendt i maj fra mailadressen info@stsummerhangout.dk

Modelfoto: Colourbox.dk/3dmask

07.02.2019 | Medarbejdere

Bestil en forsker

Vil du gerne formidle din forskning til nye målgrupper? Bestil en Forsker er Forskningens Døgns mest succesfulde initiativ.

07.02.2019 | Medarbejdere

Seminar: Hvordan skaber vi et mere bæredygtigt AU?

Vil du være med til at udvikle konkrete bæredygtige tiltag på AU? Så kom til bæredygtighedsseminar den 21. marts. Dagen vil byde på inspirationsoplæg, en kort præsentation af konkrete bæredygtige løsninger, som vi allerede arbejder med på AU samt idégenerering for flere bæredygtige løsninger. Alle interesserede medarbejdere og studerende er…

Foto: Unsplash

05.02.2019 | Medarbejdere

Informationssikkerhed: AU ramt af forsøg på telefonsvindel

Mange ansatte bliver i øjeblikket ringet op af udenlandske telefonnumre. Pas på med at svare på et nummer, som du ikke kender, og ring ikke tilbage, da du kan risikere at blive svindlet.

Modelfoto: Colourbox.dk

05.02.2019 | Medarbejdere

It-brugerundersøgelse giver bedre IT-oplevelser

AU gennemfører i perioden 5.-25. februar en IT-brugertilfredshedsundersøgelse blandt ansatte og studerende. Det giver AU IT vigtig viden om, hvor der er brug for forbedringer.

Modelfoto: Colourbox.dk/Cherezov Kirill

05.02.2019 | Medarbejdere

Til undervisere: Søg midler til Educational IT-projekter

Som en central del af EDU-IT-satsningen på Aarhus Universitet er der i perioden 2018-2024 afsat særlige EDU-IT puljemidler, der kan søges af undervisere på AU til at eksperimentere med inddragelse af digitale læringsteknologier i undervisningen. Der kan frem til 11. februar søges midler til EDU-IT-projekter i 2019.

Foto: Lars Kruse

22.01.2019 | Medarbejdere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2019: Undersøgelsen begynder i uge 9

I perioden 25. februar til 13. marts gennemføres APV her på universitetet. APV handler om arbejdsmiljø og din trivsel på arbejdspladsen. Når du besvarer APV spørgeskemaet, er du med til at kortlægge trivslen på AU og belyse, hvor vi i fællesskab kan forbedre arbejdsmiljøet.

Viser resultater 1 til 10 ud af 179

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste

89972 / i31