Medarbejdernyt 2018

Medarbejdernyt indeholder nyansættelser, fratrædelser og personaleændringer på Ingeniørhøjskolen. Siden opdateres løbende.

Siden er sidst opdateret 21. december 2018

Carsten Bloch

Carsten Bloch overgår pr. 1. december 2018 til ansættelse som lektor.

Simon Møller Christensen

Simon Møller Christensen er ansat i perioden 1. august 2018 til 31. juli 2020 som akademisk medarbejder/Technical Lab. Manager ved Orbit Lab under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Simon afsluttede i juni 2017 sin kandidatuddannelse i IT produktudvikling og har det seneste år været tilknyttet Orbit Lab.

Christian Svarre

Christian Svare er med virkning fra den 1. august 2018 ansat som akademisk uddannet medarbejder i BÆR-lab. ved udviklingsområdet bygningsteknik.

Christian Svare har været midlertidig ansat ved ASE i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 og afsluttede sin civilingeniøruddannelse i juni 2017 ved Aarhus Universitet.

Peter Ahrendt

Peter Ahrendt er ansat som lektor den 1. august 2018 inden for fagområdet indlejrede systemer under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Peter har tidligere været ansat ved Ingeniørhøjskolen som lektor.

Karina Skovgaard

Karina Skovgaard har fået forlænget sin ansættelse som barselsvikar i ledelsessekretariatet til udgangen af december 2018.

Thomas Nielsen

Thomas Nielsen overgår pr. 1. juli 2018 til ansættelse som lektor.

Jens Larsen

Jens Larsen fratræder sin stilling som lektor ved kemi og bioteknologi med virkning fra 31. juli 2018. 

Søren Steffensen

Søren Steffensen er ansat som adjunkt den 1. september 2018 inden for fagområdet produktudvikling og konstruktion under udviklingsområdet Maskinteknik.

Søren er uddannet civilingeniør fra Aarhus Universitet i 2011, efterfulgt i 2013 af ph.d-graden i Engineering med titlen ”Estimation of Fracture Toughness of Thin Films  & Debonding of Particles in Thin films”.

Søren har flere års erhvervserfaring, heraf de seneste 3 år ved LM Wind Power.  Endvidere har Søren undervisningserfaring.

Morten Fogtman Kristiansen 

Morten Fogtmann Kristiansen er ansat som adjunkt den 1. september 2018 inden for fagområdet produktudvikling og konstruktion under udviklingsområdet Maskinteknik.

Morten er uddannet civilingeniør fra Aarhus Universitet i 2011, efterfølgende suppleret med PhD-kurser hhv. ved DTU og Aalborg Universitet.

Morten har mange års erhvervserfaring, heraf 5 år ved Siemens Wind Power.  Endvidere har Morten været tilknyttet Ingeniørhøjskolen som timelærer.

Litte Dalsgaard

Litte Dalsgaard er midlertidig ansat som Community Coordinator/AC-fuldmægtig i perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019 ved udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.

Litte Dalsgaard er uddannet cand.ling.merc fra Aarhus Universitet i 2008 og siden bl.a. været ansat ved Martin Professional og SGM Light.

Ida Thordis Mølmer

Ida Thordis Mølmer er ansat som adjunkt den 1. august 2018 inden for fagområdet dansk og engelsk på adgangskursus i Aarhus og Herning.

Ida er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet i 2017. Ida kommer fra en stilling som engelsklærer på Favrskov Gymnasium.

Karen Marie Heise Nielsen

Karen Marie er ansat i perioden 13. august 2018 til 12. august 2019 som laboratoriepraktikant/trainee under udviklingsområdet kemi og bioteknologi. Ansættelsen er en del af Karen Maries laborantuddannelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Peter Bøgh Pedersen 

Peter Bøgh Pedersen er med virkning fra 1. juli 2018 ansat som ingeniørdocent under udviklingsområdet kemi og bioteknologi.
Peter er cand.scient. i biouorganisk materiale kemi fra Aarhus Universitet i 2008.

Peter har en stærk faglig baggrund inden for kemi, fysiske testmetoder og partikelkarakterisering og har stor erfaring fra adskillige forsknings- og udviklingsprojektor foretaget i samarbejde med industripartnere.
Peter har 10 års erfaring fra erhvervslivet først som laboratorieingeniør ved FLSmidth’s R&D center og derefter ved Teknologisk Institut som Seniorspecialist i sektionen for Proces og Materiale kemi.

Kasper Løvborg Jensen

Kasper Løvborg Jensen er med virkning fra 1. maj 2018 overgået til ansættelse som ingeniørdocent inden for fagområdet IKT under udviklingsområdet Elektronik og computerteknologi.

Kasper er civilingeniør (MSc) og PhD fra Aalborg Universitet, hvor han også har arbejdet som forsker og adjunkt ved Institut for Elektroniske Systemer samt Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Hans PhD afhandling bar titlen “Using Personal Mobile Devices to Facilitate Remote and Autonomous Studies of Mobile and Ubiquitous Applications in Real Contexts”.

Han har været visiting researcher ved University of Melbourne og arbejdet to år som lektor ved Namibia University of Science and Technology (tidl. Polytechnic of Namibia) hvor han bl.a. etablerede et innovationslaboratorium for anvendelse af mobilteknologi i den afrikanske kontekst.

Efter en årrække som selvstændig konsulent og softwareudvikler i Danmark og en række tech startups har han arbejdet som lektor ved ASE i software engineering gruppen siden 2015. Her har etablering af ORBIT Lab og tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter været et særligt fokus. Hans forskningsinteresser er primært Human-Computer Interaction, mobil- og sensorbaserede systemer (IoT), cloud computing og anvendt machine learning – særligt hvordan de nyeste landevindinger indenfor teknologi kan anvendes som katalysator for nye og bedre løsninger indenfor både forskning og samfundsmæssige problemstillinger.​

Rikke Kristiansen

Rikke Kristiansen overgår til ansættelse som adjunkt fra 1. juni 2018 inden for fagområdet bioteknologi under udviklingsområdet Kemi og bioteknologi.
Rikke har i perioden 15. september 2016 – 31. maj 2018 været ansat som adjunktvikar.
Rikke Kristiansen afsluttede sin uddannelse som civilingeniør i 2009 fra Aalborg Universitet og efterfølgende en ph.d. i 2013 ligeledes ved Aalborg Universitet.

Steffen Gralert Sveegaard

Steffen Gralert Sveegaard er ansat som adjunkt den 1. juni 2018 inden for fagområdet kemi og bioteknologi under udviklingsområdet Kemi og bioteknologi.
Steffen er civilingeniør i kemi fra Aalborg Universitet i 2013 med speciale i supramolekulær kemi/polymerkemi og efterfølgende opnået en erhvervs-Ph.D. i Nanoscience (kemi) ved Aarhus Universitet i 2018.

Louise Ørum Olesen

Louise Ørum Olesen er ansat som adjunktvikar for perioden 1. juni 2018 – 31. maj 2019 inden for fagområdet bioteknologi under udviklingsområdet Kemi og bioteknologi.
Louise har en kandidat i biologi fra Aarhus Universitet i 2007, hvor hun efterfølgende også opnåede en PhD-grad i Medicin i 2015.
Louise har bred undervisningserfaring fra sine ansættelser, bl.a senest ved Syddansk Universitet og VIA University College.

Jacob Arnbjerg

Jacob Arnbjerg overgår pr. 1. juni 2018 til ansættelse som lektor.

Corneliu Barbu

Corneliu Barbu er ansat som adjunkt den 1. juni 2018 inden for fagområdet Elektrisk Energiteknologi under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi.
Corneliu har en Master of Science in Electrical and Computer Engineering fra University of California i 1996, hvor han efterfølgende også opnåede en PhD-grad i 2000.
Corneliu har en bred erhvervserfaring gennem ansættelser både i udlandet og i Danmark fra 2011. Corneliu har siden 2016 været tilknyttet Ingeniørhøjskolen som ekstern lektor.

Søren H. Nielsen

Søren H. Nielsen er ansat som adjunkt den 15. maj 2018 inden for fagområdet signalbehandling under udviklingsområdet Elektronik og Computerteknologi. 
Søren er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet i 1987, efterflugt i 1991 af ph.d-graden med titlen ”Distance perception in hearing”.
Søren har en bred erhvervserfaring gennem ansættelser ved hhv. Aalborg Universitet, Institut für Rundfunktechnik GmbH i Tyskland samt 13 år i TC Electronic  

Søren har siden 2010 startet og er medejer af 3 firmaer.

124522 / i31