Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Aktuelt Medarbejdernyt 2019

Medarbejdernyt 2019

Medarbejdernyt indeholder nyansættelser, fratrædelser og personaleændringer på Ingeniørhøjskolen. Siden opdateres løbende.

Siden er sidst opdateret 10. januar 2019

Tine Yding Wolff

Tine Yding Wolff fratræder sin stilling med virkning fra 1. marts 2019.

Poul Kring Jacobsen

Poul Kring Jacobsen fratræder sin stilling med virkning fra 1. marts 2019 for at gå på pension.

Torben Gregersen

Torben Gregersen fratræder sin stilling med virkning fra 1. februar 2019 for at gå på pension.

Dog vil vi fortsat møde Torben på gangene, da han bliver tilknyttet som timelærer.

Emma Bonde Stanek

Emma Bonde Stanek er ansat som sygevikar/TAP i sekretariatet i Finlandsgade midlertidigt for perioden 15. januar – 12. april 2019.

Mia Louise Justesen

Mia Louise Justesen er ansat som programleder for studenterrettet innovation og entreprenørskab ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.
Mia skal varetage den daglige drift samt udvikling af Ingeniørhøjskolens studenteriværksættermiljøer og tilknyttede Start up Factory-aktiviteter i Navitas og Finlandsgade, herunder i samarbejde med interne og eksterne fagpersoner at sikre gennemførsel af aktiviteterne.
Stillingen er midlertidig for perioden 14. januar 2019 til 13. januar 2021.
Mia Louise Justesen er cand.merc. i Innovation og Entreprenørskab fra Aalborg Universitet i 2009.  Hun har siden bl.a. været ansat som udviklingskonsulent i 5 år ved Studentervæksthus Aarhus samt senest som underviser ved College 360 i Silkeborg.

Martin Heide Jørgensen

Martin Heide Jørgensen er med virkning fra 1. januar 2019 ansat som ingeniørdocent under udviklingsområdet Maskinteknik. Martins hovedopgave bliver at udvikle Ingeniørhøjskolens uddannelses-, undervisnings- og udviklingsaktiviteter på det maskinteknisk fagområde inden for materiale- og produktionsteknologi, hvor digitalisering og I4.0 vil udgøre centrale elementer. Der vil være et særligt fokus på udvikling og konsolidering af nyt uddannelsestilbud samt faglige specialer på Ingeniørhøjskolen i Herning. Med Martins netværksskabende kompetencer vil han blive en central person, der skal varetage en koordinerende rolle i den nyetablerede faglige gruppe, der skal etablere uddannelsen til diplomingeniør i Maskinteknik og det regionale netværk mellem uddannelsen og produktionsvirksomheder.

Martin Heide Jørgensen har en ph.d. fra Aalborg Universitet i 1992, hvor hans afhandling bar titlen Cyclic fatique of ceramic material.

Martin har lang erfaring indenfor det maskintekniske område, både på undervisning men også på forskningsdelen. Han har 25 års ledelseserfaring fra statslige enheder og her kan bl.a. nævnes 12 år som forskningsleder ved Danmarks Jordbrugsforskning og 7 år som Institutleder ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet og 5 år ved Ingeniørhøjskolen. Martin har de seneste år arbejdet integreret med digitalisering og I4.0, herunder specielt i relation til de små og mellemstore virksomheder.

Morten Krog Larsen

Morten Krog Larsen er ansat som adjunkt den 1. januar 2019 under udviklingsområdet Kemi- og bioteknologi.

Morten Krog Larsen er uddannet Molekylærbiolog fra Aarhus Universitet i 1999. Han har efterfølgende taget en PhD på SDU indenfor fedt metabolisme. Efter fire år som post. doc. ved hhv. Umeaa og kortvarigt ved AU blev han ansat ved Dupont hvor han i løbet af 10 år beskæftigede sig med bl.a. fermentering og enzymproduktion i laboratorie- og pilotskala, IPR og ledelse. De sidste to år har Morten stiftet og drevet privat konsulentvirksomhed.

Uffe Jakobsen

Uffe Jakobsen er ansat som adjunkt den 1. januar 2019 inden for fagområdet Effekt Elektronik under udviklingsområdet Elektrisk Energiteknologi.

Han har en kandidat og efterfølgende PhD ved Aalborg Universitet indenfor Elektrisk Energiteknologi, 5 års erhvervserfaring fra T. Smedegaard, hvor han har arbejdet med forskning og udvikling indenfor elektronik, motorstyring, motordesign, softwareudvikling, og pumpekontrol – opfandt, designede software arkitektur for Magneta/Calio pumper, inklusive tool chain til pumpe test, og automatisk kode generering af matematisk pumpe kontrol.

Uffe kommer fra en stilling ved Eltwin med ansvar for elektronik design (analog og power), embedded motor kontrol (OEM), analogt beregningsprint og inverter design.

Rasmus Rune Pedersen

Rasmus Rune Pedersen er ansat som adjunkt den 1. januar 2019 på deltid inden for fagområdet konstruktioner under udviklingsområdet bygningsteknik. Rasmus er uddannet civilingeniør fra Aarhus Universitet i 2016. 
Rasmus har de seneste 3 år været ansat ved Bascon/COWI, hvor Rasmus også fortsat vil være ansat på deltid.
Rasmus har siden 2016 været tilknyttet Ingeniørhøjskolen som timelærer.

Jesper Westergaard Kristensen

Jesper Westergaard Kristensen er ansat den 1. januar 2019 som tekniker ved udviklingsområdet Kemi og bioteknologi. Jesper er uddannet Mejerist i 2006 ved Rødkærsbro-/Hobro mejeri og i 2008 procesteknolog med speciale i procesteknik.  
Jesper har endvidere i 2017 taget en diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi ved Syddansk Universitet.

Jesper kommer fra en stilling ved Arlafoods ingredients.

120595 / i31