Medarbejdernyt 2016

Medarbejdernyt indeholder nyansættelser, fratrædelser og personaleændringer på Ingeniørhøjskolen. Siden opdateres løbende.

Siden er sidst opdateret 22. december 2016

Søren Brun Jensen

Søren Brun Jensen er i perioden 16. januar 2017 – 15. januar 2018 ansat som elektronik fagtekniker-elev ved området værkstedsdrift og arbejdsstedet er Finlandsgade 22 i elektronik værkstedet.

 

Hans Jørgen Hansen

Chefkonsulent Hans Jørgen Hansen fra Aarhus Universitet, AU Uddannelse er overgået til ansættelse som chefkonsulent ved Ingeniørhøjskolen med virkning fra 1. januar 2017.

Bo Spange Sørensen

Bo Spange Sørensen har fået forlænget sin ansættelse som adjunktvikar indtil 31. august 2017.

Anders Skafte

Anders Skafte har valgt at sige ja tak til nye udfordringer hos Vestas og fratræder derfor sin stilling som lektor med virkning fra 31. januar 2017.

Jesper Bruun

Jesper Bruun er fra 1. januar 2017 ansat i et årsvikariat som kommunikationsmedarbejder ved AU Engineering.
Han er uddannet bygningsingeniør i 2009 og har i en årrække været ansat hos NIRAS som både projektleder og kommunikationsmedarbejder. Jesper er desuden næsten færdig med journalistuddannelsen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor han mangler sin afsluttende eksamen. Jesper har taget orlov fra sit studie i det kommende år.

Thor Lund

Thor Lund fratræder som lektor med virkning fra 17. februar 2017.  Thor har besluttet at gå på pension.

Henrik Jensen

Henrik Jensen er med virkning fra 1. december 2016 ansat som håndværker/smed ved området værkstedsdrift, og arbejdsstedet er NAVITAS samt Ingeniørhøjskolens øvrige lokationer.
Henrik Jensen er uddannet som rustfast klejnsmed i 2002 ved Kej Maskinfabrik. Henrik kommer fra en stilling ved BS Support, hvor han har været ansat de seneste 6 år.

Jakob Fisker

Adjunkt Jakob Fisker er overgået pr. 1. november 2016 til ansættelse som lektor.

Jannick Balleby Hansen

Adjunkt Jannick Balleby Hansen er overgået pr. 1. november 2016 ansættelse som lektor.

Claus Melvad

Adjunkt Claus Melvad er overgået pr. 1. oktober 2016 til ansættelse som lektor.

Nazkhanom Rezaei

Adjunkt Nazkhanom Rezaei er overgået pr. 1. september 2016 til ansættelse som lektor.

Michael Sørensen Loft

Michael Sørensen Loft er ansat som adjunkt den 1. november 2016 inden for fagområdet Software Engineering under udviklingsområdet elektronik og computerteknologi.
Michael afsluttede sin uddannelse som diplomingeniør i 2002 ved Ingeniørhøjskolen i Aarhus og i 2010 en Master i IT, Softwarekonstruktion ved Aarhus Universitet.
Michael har 14 års erfaring fra den jyske softwareindustri heraf de seneste 10 år ved Mjølner Informatics.  Endvidere har Michael været gæsteforelæser og bachelorvejleder på Ingeniørhøjskolen.

Birgit Liv Hansen

Adjunkt Birgit Liv Hansen er overgået pr. 1. september 2016 til ansættelse som lektor.

Mikael Bergholz Knudsen ny ingeniørdocent

Mikael Bergholz Knudsen er af et enigt bedømmelsesudvalg blevet udnævnt til Ingeniørdocent ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Mikael er uddannet teknikumingeniør fra Aarhus Teknikum i 1989 og senere civilingeniør og ph.d. fra Aalborg Universitet. Han har desuden 20 års erfaring med forskning og udvikling i mobilindustrien, som blandt andet har ført til et stort antal videnskabelige artikler og patenter.

Mikael har tidligere været ansat i virksomhederne Maxon, Bosch Telecom, Siemens Mobile Phones, Infineon, Intel samt ved Aalborg Universitet.

I 2013 blev han ansat på Aarhus Universitet, hvor han siden har fungeret som udviklingschef for Elektronik og IKT ved Ingeniørhøjskolen med fokus på at styrke diplomingeniøruddannelsernes erhvervssamarbejde.

Mikael er højt specialiseret inden for trådløs kommunikation med særligt fokus på antenne- og RF-teknologi og vil i sin rolle som Ingeniørdocent have fokus på at styrke Ingeniørområdets videnproduktion og undervisning inden for trådløs kommunikation.

Ernst Meinjohanns

Ernst Hinrich Meinjohanns fratræder sin stilling som adjunktvikar med udgangen af september 2016. Ernst er blevet fastansat i privat virksomhed. 

Xuping Zhang

Adjunkt Xuping Zhang er overgået pr. 1. september 2016 til ansættelse som lektor

Anders Skafte

Adjunkt Anders Skafte overgår pr. 1. oktober 2016 til ansættelse som lektor

Rikke Kristiansen

Rikke Kristiansen er ansat i et vikariat som adjunkt for perioden 15. september 2016 – 31. januar 2017 inden for fagområdet Bioteknologi under udviklingsområdet Kemi- og bioteknologi.
Rikke Kristiansen afsluttede sin uddannelse som civilingeniør i 2009 fra Aalborg Universitet og efterfølgende en ph.d. i 2013 ligeledes ved Aalborg Universitet.
Rikke Kristiansen har de seneste to år været ansat ved Aarhus Universitets hospital i Skejby.

 

Rasmus Hyttel Hansen

Adjunkt Rasmus Hyttel Hansen er overgået pr. 1. august 2016 til ansættelse som lektor.

Adrian Daniel McCreadie

Adrian Daniel McCreadie er ansat som lektor den 1. august 2016 inden for fagområdet konstruktion under udviklingsområdet bygningsteknik.
Adrian afsluttede sin uddannelse i 1992 som bachelor of Science in Civil Engineering ved Napier Universitet i Edinburgh og efterfølgende i 1997 en Postgraduate Diploma in Computer Aided Engineering ligeledes fra Napier Universitet i Edinburgh.
Adrian har siden 2009 være ansat som underviser på bygningsingeniøruddannelsen ved VIA University College i Horsens og forinden har Adrian 13 års erfaring fra rådgivningsbranchen som konstruktionsingeniør.

Gorm Rytter

Gorm Rytter er ansat som lektor den 1. august 2016 inden for fagområdet trafikal infrastruktur under udviklingsområdet bygningsteknik.
Gorm afsluttede sin uddannelse i 1993 som teknikumingeniør ved Ingeniørhøjskolen Horsens Teknikum.
Gorm har de seneste 6 år været ansat som underviser på bygningsingeniøruddannelsen ved VIA University College i Horsens. Endvidere har Gorm været ansat ved Lemminkäinen (LMK) i 10 år.

Lone Stubdrup

Lone Stubdrup har valgt at sige ja tak til nye udfordringer i det private og fratræder derfor sin stilling som specialkonsulent med virkning fra 12. august 2016.

Mathias Bernhardt Bødker Kristensen

Mathias Bernhardt Bødker Kristensen er midlertidig ansat i perioden 4. juli 2016 til 31. januar 2017 som akademisk uddannet medarbejder ved udviklingsområdet elektronik og computerteknologi. Mathias skal medvirke ved etablering af Ingeniørhøjskolens nye RESCUE-laboratorium på elektrisk energiteknologi. Mathias har netop afsluttet sin diplomingeniøruddannelse ved Ingeniørhøjskolen.

Frede Aunskov Christensen

Frede Christensen har valgt at sige ja tak til nye udfordringer som chefingeniør ved Siemens Wind Power ved deres afdeling for design af blade bearings og fratræder derfor sin stilling som lektor med virkning fra 1. august 2016.

Ernst Meinjohanns

Ernst Meinjohanns er ansat i et vikariat som adjunkt for perioden 1. august 2016 – 31. januar 2017 inden for fagområdet Bioteknologi under udviklingsområdet Kemi- og bioteknologi.
Ernst Meinjohanns afsluttede sin uddannelse som Chemiker (Dipl.-Chem.) i 1989 fra Universitetet i Hamborg og efterfølgende en ph.d. ”Doktors der Naturwissenschaften” i 1992 ligeledes ved Hamborg Universitet.
Ernst Meinjohanns kommer fra en stilling ved Dupont men har forinden været ansat mange år ved Carlsberg samt 11 år indenfor medicinalindustrien.

Jan Petersen

Jan Petersen er ansat som lektor den 1. august 2016 inden for fagområderne matematik og fysik under Adgangskursus. Han afsluttede sin uddannelse som cand.scient. i 1983 fra Aarhus Universitet. Jan har mange års erfaring i undervisning og har været ansat på Langkær gymnasium siden 1986.

Jens Larsen

Lektor Jens Larsen er bevilget orlov uden løn i perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017.  Jens skal i perioden undervise ved GUX i Nuuk (Grønlands gymnasiale Uddannelse under Grønlands Selvstyre)

Corneliu Barbu

Corneliu Barbu er ansat som ekstern lektor til elektrisk energiteknologi for perioden 1. maj 2016 til 30. april 2019.

Ane Leth

Ane Leth har valgt at sige ja tak til nye udfordringer ved Cowi og fratræder sin stilling som adjunkt med udgangen af august 2016.

Bo Spange Sørensen

Bo Spange Sørensen er ansat i et barselsvikariat som adjunkt for perioden 1. juni 2016 – 31. januar 2017 inden for fagområdet Bioteknologi under udviklingsområdet Kemi- og bioteknologi.
Bo Spange Sørensen afsluttede sin uddannelse som civilingeniør i 1993 ved Aalborg Universitet.
Bo Spange Sørensen har 23 års erfaring fra industrien, heraf de seneste 9 år ved Dupont som Innovation Director inden for emulgator-området.

Karin Stenderup Dokkedahl

Lektor Karin Stenderup Dokkedahl er med virkning fra 1. juni 2016 overgået fra sin midlertidige barselsvikarstilling til fastansættelse på fuld tid inden for fagområdet Bioteknologi under udviklingsområdet Kemi- og bioteknologi.

Jeanette M.D. Bennedsen

Adjunkt Jeanette M.D. Bennedsen er overgået pr. 1. maj 2016 til ansættelse som lektor.

Lasse Arnt Straasø

Lasse Arnt Straasø er ansat som adjunkt den 1. juni 2016 inden for fagområdet kemi under udviklingsområdet kemi og bioteknologi.

Lasse afsluttede sin uddannelse som cand.scient. i 2009 ved Aarhus Universitet og fik efterfølgende i 2012 Ph.D graden i Nanoscience ligeledes ved Aarhus Universitet.

Lasse har siden 2012 været ansat hhv. ved Danske Bank som programmør hvor han analyserede, konstruerede og testede it-løsninger og to perioder som Postdoc ved iNANO, hvor han har arbejdet med karakterisering af konjugerede systemer, herunder polymerer og grafen, til brug i organiske solceller.

Daniel Krabbe

Daniel Krabbe har valgt at sige ja tak til nye udfordringer og fratræder derfor sin stilling som midlertidig akademisk uddannet medarbejder med virkning fra 1. maj 2016.

Rune Christensen

Adjunkt Rune Christensen overgår pr. 1. marts 2016 til ansættelse som lektor.

Christian Perti

Adjunkt Christian Perti overgår pr. 1. februar 2016 til ansættelse som lektor.

Daniel Krabbe

Daniel Krabbe er midlertidig ansat i perioden 15. februar 2016 til 31. januar 2017 som akademisk uddannet medarbejder ved området elektronik og computerteknologi. Daniel skal medvirke ved etablering af Ingeniørhøjskolens nye RESCUE-laboratorium på elektrisk energiteknologi. Daniel har netop afsluttet sin diplomingeniøruddannelse ved Ingeniørhøjskolen. Desuden har Daniel en baggrund som elektriker.

Waqas Ahmad Khan

Adjunkt Waqas Ahmad Khan overgår pr. 1. februar 2016 til ansættelse som lektor.

Anne Sørensen

Adjunkt Anne Svendsen overgår pr. 1. februar 2016 til ansættelse som lektor.

Asger Schou

Asger Schou har valgt at sige ja tak til nye udfordringer som Byggechef på DNU - Det Nye Universitetshospital, Projektafdelingen, Region Midtjylland og fratræder derfor sin stilling som udviklingschef ved Ingeniørhøjskolens bygningsteknik med virkning fra 1. februar 2016.

Finn Overgaard Hansen

Ingeniørdocent Finn Overgaard Hansen fratræder sin stilling med udgangen af januar 2016 for at gå på efterløn.

115937 / i31