Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Aktuelt Medarbejdernyt 2017

Medarbejdernyt 2017

Medarbejdernyt indeholder nyansættelser, fratrædelser og personaleændringer på Ingeniørhøjskolen. Siden opdateres løbende.

Siden er sidst opdateret 31. marts 2017

Søren Beck Jensen

Søren Beck Jensen er midlertidig ansat i perioden 18. april – 14. august 2017 som levnedsmiddeltekniker ved udviklingsområdet kemi og bioteknologi.

Søren skal i forbindelse med opbygningen af et nyt fødevarelaboratorium bidrage til processen samt indgå i planlægningsfasen.
Søren Beck Jensen har mange års erhvervserfaring inden for området senest fra sin ansættelse ved Dupont Nutrition and Health.

Mikkel Bo Nielsen

Mikkel Bo Nielsen er ansat som adjunkt den 1. maj 2017 inden for fagområdet energi- og systemdesign under udviklingsområdet Maskinteknik.
Mikkel afsluttede sin uddannelse som cand.scient i fysik og matematik ved Aarhus Universitet i 2003.
Mikkel Bo Nielsen har efterfølgende bl.a. været ansat i et år som forskningsassistent ved iNANO, 10 år som laboratorieansvarlig ved Teknologisk Institut samt senest arbejdet i en medico-teknisk produktionsvirksomhed, Inmedico A/S, som QA-manager.

Mikkel har arbejdet meget med forskning-udviklingsprojekter i samarbejde med industrien, nationale og internationale vidensinstitutioner. Han har endvidere erfaring med både projektledelse, standardiseringsarbejde og kvalitetssikring samt udviklet kursustilbud bl.a. måletekniske kurser til dansk industri. 

Kasper Kristensen

Kasper Kristensen er ansat som adjunkt den 1. maj 2017 inden for fagområderne matematik samt fysik og kemi under Adgangskursus.
Kasper afsluttede sin uddannelse som cand.scient. i 2009 fra Aarhus Universitet og efterfølgende i 2011 en ph.d. ligeledes fra Aarhus Universitet. Kasper har siden været tilknyttet Aarhus Universitet, senest som videnskabelig assistent ved Institut for Kemi.
Kasper har arbejdet med udvikling og implementering af komplekse matematiske metoder til løsning af fysiske/kemiske problemer. Kasper har endvidere undervisningserfaring.

Anders Klausholm Thidemann

Anders Klausholm Thidemann er ansat som adjunkt den 1. april 2017 inden for fagområdet Kemi og Bioteknologi under udviklingsområdet Kemi og bioteknologi.
Anders har siden august 2011 været tilknyttet Ingeniørhøjskolen senest som akademisk uddannet medarbejder ved Kemi og Bioteknologi.

Tine Yding Wolff 

Tine Yding Wolff er overgået pr. 1. februar 2017 til ansættelse som lektor

Anne Katrine Rerup Schlichter

Anne Katrine Rerup Schlichter er midlertidig ansat i perioden 15. marts til 15. september 2017 som akademisk uddannet medarbejder ved udviklingsområdet kemi og bioteknologi.  Anne Katrine skal udvikle et vegetarisk yoghurtprodukt baseret på quinoa i samarbejde med Helsetek, som er projektansvarlig.
Anne Katrine har netop afsluttet sin diplomingeniøruddannelse i bioteknologi ved Ingeniørhøjskolen.

Chris Mikkelsen

Chris Mikkelsen fratræder som lektor med virkning fra 30. april 2017 for at gå på pension.

Gunvor Elisabeth Kirkelund

Gunvor Elisabeth Kirkelund er overgået pr. 1. april 2017 til ansættelse som lektor.

Bo Spange Sørensen

Bo Spange Sørensen er med virkning fra 1. marts 2017 overgået fra sin midlertidige barselsvikarstilling til fastansættelse på fuld tid inden for fagområdet Bioteknologi under udviklingsområdet Kemi- og bioteknologi.
Bo Spange Sørensen afsluttede sin uddannelse som civilingeniør i 1993 ved Aalborg Universitet.
Bo Spange Sørensen har 23 års erfaring fra industrien, heraf de seneste 9 år ved Dupont som Innovation Director inden for emulgator-området.

Thomas Greve

Thomas Greve er overgået pr. 1. januar 2017 til ansættelse som lektor.

Finn Jensen

Finn Jensen er ansat som adjunkt den 1. april 2017 inden for fagområdet Elektrisk Energiteknologi under udviklingsområdet elektronik og computerteknologi.
Finn afsluttede sin uddannelse som civilingeniør i 1989 ved Aalborg Universitet.
Finn Jensen har mere en 27 års erfaring fra industrien heraf de seneste 14 år ved Grundfos. Finn har en bred og dybtgående ekspertise inden for elektromagnetiske systemer.
Endvidere har Finn undervisningserfaring samt fungeret som ekstern censor i mere end 20 år.

Peter Ahrendt

Peter Ahrendt har opsagt sin stilling pr. 1. april 2017 og har søgt nye udfordringer ved Teknologisk Institut i Foulum indenfor vision og billedbehandling.

Line Dybdahl Poulsen

Line Dybdahl Poulsen er ansat som projektkoordinator for innovation og entreprenørskab ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Line indgår i teamet omkring Navitas Science og Innovation (NSI) bl.a med fokus på  Discovey Lab.
Desuden skal hun arbejde med  etablering af Studenteriværksætteraktiviteter i tilknytning til ASE’s områder på Katrinebjerg, herunder OrbitLab, hvor hun skal medvirke til at skabe synergi og samarbejde inden for projektet ”Entreprenørskab i Uddannelserne”.
Line skal give sparring og vejledning til studenteriværksættere med ad hoc inddragelse af eksterne eksperter og rådgivere samt rekruttere studenteriværksættere gennem udbredelse af kendskab til og motivation for aktiviteterne.
Stillingen er midlertidig for perioden 16. februar 2017 – 31. december 2018.
Line Dybdahl Poulsen er cand.merc i marketing and Business Innovation fra Aarhus Universitet i 2014 og har erfaring i at arbejde med iværksættere bl.a. som stifter og tidligere en aktiv del af virksomheden BeMyEyes.

Carsten Eie Frigaard

Carsten Eie Frigaard er ansat som adjunkt den 1. april 2017 inden for fagområdet Software under udviklingsområdet elektronik og computerteknologi.
Carsten afsluttede sin uddannelse som civilingeniør i 1995 ved Aalborg Universitet og arbejdede derefter i en længere årrække i it-industrien. Ingeniøruddannelsen blev dog fulgt op af en cand.scient. (Astrofysiker) ved Aarhus Universitet i 2008.
Herefter har Carsten primært arbejdet som software ingeniør i en række større og mindre softwarefirmaer, og har en meget bred vifte af erfaringer fra erhvervs- og undervisningssektoren.
Carsten kommer fra en stilling ved C-Tilsted i Ebeltoft.

Torben Almskou

Torben Almskou er ansat som adjunkt pr. 20. marts 2017 inden for fagområdet Konstruktion og produktudvikling under udviklingsområdet Maskinteknik.
Torben afsluttede sin uddannelse som diplomingeniør i 2007 ved Ingeniørhøjskolen i Aarhus.
Torben har efterfølgende 7 års erhvervserfaring fra industrien og siden 2014 har Torben været ansat som adjunkt ved VIA University College i Horsens.

Anton Flensted Grünberg

Anton Flensted Grünberg er med virkning fra 1. marts 2017 overgået til varig ansættelse.
Anton Flensted Grünberg er midlertidig ansat i perioden 18. januar til 30. april 2017 som håndværker ved området værkstedsdrift og arbejdsstedet er Navitas.
Anton er uddannet som murer i 1974 og efterfølgende bygningskonstruktør i 1988.

Kasper Lynge Jensen

Kasper Lynge Jensen er ansat pr. 1. marts som udviklingschef for bygningsteknikområdet.
Kasper er uddannet civilingeniør inden for Energi fra DTU i 2005 efterfulgt i 2009 af ph.d.-grad inden for udvikling af model til beregning af de økonomiske konsekvenser ved indeklimaforbedringer.
Kasper startede sin erhvervskarriere ved ALECTIA, hvor han i mange år har arbejdet med energi, indeklimarådgivning og bæredygtighed.
De seneste år har Kasper været ansat ved Teknologisk Institut som sektionsleder i sektionen Bæredygtigt Byggeri samt som netværksleder for InnoBYG - det nationale Innovationsnetværk for Bæredygtigt Byggeri.
Kasper har haft tilknytning til ingeniørområdet ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. har været vejleder på projekter samt ekstern underviser på Indeklimakurser. 

Karsten Völcker

Karsten Völcker er ansat som lektor den 1. marts 2017 inden for fagområdet konstruktion under udviklingsområdet Bygningsteknik.
Karsten afsluttede sin uddannelse som teknikumingeniør i 1990 ved Ingeniørhøjskolen i Horsens.
Karsten har siden 2010 være ansat som underviser på bygningsingeniøruddannelsen ved VIA University College i Horsens, og forinden har Karsten 20 års erhvervserfaring som rådgivende ingeniør.

Mathias Bernhardt Bødker Kristensen

Akademisk uddannet medarbejder Mathias Kristensen fratræder sin midlertidige stilling med udgangen af marts 2017.  Mathias skal fortsætte sin karriere ved ingeniørfirmaet P.A. Pedersen (P.A.P), som er rådgivere på store højspændingsprojekter.

Lone Jørgensen

Lone Jørgensen er ansat som sekretariatsmedarbejder i ASE sekretariatet i perioden 7. februar 2017 til 6. februar 2018.  Lone afsluttede sin uddannelse som cand.public i 2013 ved Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Lone har bl.a. været presse- og kommunikationsansvarlig ved Skjern Håndbold og senest AC-fuldmægtig ved BSS, Aarhus Universitet.

Maryam Alizadeh Zolbin

Maryam Alizadeh Zolbin er midlertidig ansat i perioden 1. februar 2017 til 31. januar 2018 som akademisk uddannet medarbejder under fagområdet Materialer ved udviklingsområdet Maskinteknik. 

Maryam har en Master of Science in Materials Engineering (2007) fra Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran.  Maryam har siden arbejdet som Materials Engineer/Electron Microscopy Specialist.

Kim Løkkegaard Krogh

Civilingeniør Kim Løkkegaard Krogh er ansat som lektor den 1. februar 2017 inden for fagområdet konstruktion og produktudvikling under udviklingsområdet maskinteknik.
Kim Løkkegaard Krogh har de seneste år været ansat ved Kirkholm Maskiningeniører, men har tidligere i perioden 2010 – 2014 været ansat som adjunkt/lektor på Ingeniørhøjskolen.

Krestian Muhlig

Krestian Muhlig har søgt nye udfordringer hos Brdr. Thybo og fratræder derfor sin stilling med udgangen af januar 2017.

Martin Nielsen

Martin Nielsen er overgået pr. 1. januar 2017 til ansættelse som lektor.

Peter Olsen

Adjunkt Peter Olsen er overgået pr. 1. januar 2017 til ansættelse som lektor.

Marianne Gammelgaard

Marianne Gammelgaard er fratrådt grundet fastansættelse ved AU Uddannelse pr. 3. februar 2017. Marianne Gammelgaard er ansat som sekretariatsmedarbejder i ASE sekretariatet i perioden 1. januar – 31. december 2017. Marianne afsluttede sin uddannelse som cand.mag. i 2009 ved Aarhus Universitet og har siden 2010 været ansat på Aarhus Universitet i forskellige administrative funktioner.

Søren Brun Jensen

Søren Brun Jensen er i perioden 16. januar 2017 – 15. januar 2018 ansat som elektronik fagtekniker-elev ved området værkstedsdrift og arbejdsstedet er Finlandsgade 22 i elektronik værkstedet.

 

Hans Jørgen Hansen

Chefkonsulent Hans Jørgen Hansen fra Aarhus Universitet, AU Uddannelse er overgået til ansættelse som chefkonsulent ved Ingeniørhøjskolen med virkning fra 1. januar 2017.

Bo Spange Sørensen

Bo Spange Sørensen har fået forlænget sin ansættelse som adjunktvikar indtil 31. august 2017.

Anders Skafte

Anders Skafte har valgt at sige ja tak til nye udfordringer hos Vestas og fratræder derfor sin stilling som lektor med virkning fra 31. januar 2017.

Jesper Bruun

Jesper Bruun er fra 1. januar 2017 ansat i et årsvikariat som kommunikationsmedarbejder ved AU Engineering.
Han er uddannet bygningsingeniør i 2009 og har i en årrække været ansat hos NIRAS som både projektleder og kommunikationsmedarbejder. Jesper er desuden næsten færdig med journalistuddannelsen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor han mangler sin afsluttende eksamen. Jesper har taget orlov fra sit studie i det kommende år.

Thor Lund

Thor Lund fratræder som lektor med virkning fra 17. februar 2017.  Thor har besluttet at gå på pension.